Visuel hyldest til Høeck

 

Professor Frederik Stjernfelt og billedhugger Morten Stræde fejrer i fællesskab digteren Klaus Høecks 80-års fødselsdag i Kunsthal Nord i Aalborg

 

******

For nyligt fyldte digteren Klaus Høeck 80 år, og dette har Kunsthal Nord i Aalborg valgt at fejre i, hvad kunsthallen beskriver som et tværæstetisk samarbejde mellem billedhuggeren Morten Stræde og professor i filosofi, Frederik Stjernfelt.

 

Man kan ganske kort beskrive udstillingen som et projekt, der bevæger sig i balancepunktet mellem ord og skulptur. De litterære planer optræder ofte i billedkunsten, og netop lyrikken og visualiseringen af poesi giver stærk næring til en passende cadeau til digteren. Her kan man antyde, at havde udstillingen druknet i ord på bekostning af skulptur/installation - eller omvendt, ville en udstilling af denne karakter sandsynligvis være langt mindre vellykket, end den faktisk er.

 

Eksperimentet som grundstof

Jeg har den ene gang efter den anden insinueret, at udstillingsrummene i Kunsthal Nord giver visse udfordringer til de udstillende, og aktuelt udgør dette naturligvis endnu en gang et tema, men Morten Stræde er en dygtig billedhugger og samtidigt, må man formode, en erfaren iscenesætter af udstillinger. Der er under alle omstændigheder tale om et veldrejet scenarie i det ostentative miljø i Aalborg.

 

Eksperimentet er et grundstof i enhver kunstnerisk dagsorden, og netop eksperimentet udgør en primær base i forhold til den aktuelle udstilling. Titlen 'Haiku til Høeck' udgør ikke blot et melodisk udsagn, men den refererer i sagens natur til metoden, som beskrives i titlen. Kort fortalt udgør haiku en stram form - en afart af systemdigtning, som har sit afsæt i japansk poesi.

 

Helt oplagt fremstår Frederik Stjernfelts tekster som blokke på det postindustrielle miljøs vægge. De står som rektangulære enheder i fin samklang med Strædes ofte organiske strukturer, og fungerer samtidigt som subtile titellister til værkerne. Orddelingerne, der opstår, kunne sandsynligvis gøre enhver grammatikentusiast gråhåret i en ung alder.

 

Velvalgte benspænd

Skulle man være lidt kritisk i forhold til, hvordan ordspillene optræder på kunsthallens vægge, kunne et punkt være, at replikkerne i den litterære del af udstillingen lever deres eget liv på en vis distance af de skulpturelle installationer. Begår man imidlertid nogle velvalgte benspænd mod sig selv i et udstillingskoncept, kan disse ikke desto mindre begave konstruktionen med flere dynamiske konklusioner.

 

Der er dog aktuelt ikke tale om umiddelbart lette afkodninger eller tolkninger i den konkrete dobbelthed, som 'Haiku til Høeck' repræsenterer. Ganske vist refererer det skrevne til et antal mere eller mindre velkendte karakterer inden for musik, kunst, matematik og filosofi, men her bør man kende sit stof, hvis man vil danne nogle konklusioner ud fra det skrevne, og denne akademiske mekanisme afstedkommer desværre en risiko for at ekskludere beskueren fra denne del af et ellers glimrende tænkt poetisk projekt.

 

Heldigvis trækker Morten Strædes skulpturelle installationer betragteren ind i et ganske betagende rum, hvori dog findes et større antal arbejder på papir, der mest synes at fungere som fyldstof i en ellers velkomponeret helhed. For så vidt giver de rumligt funderede værker dog interiøret i det nedlagte kraftværk visuelt kamp til stregen, men udfordringen som udstillende kunstner i miljøet er til stadighed iøjnefaldende. 

 

FREDERIK STJERNFELT OG MORTEN STRÆDE - 'HAIKU TIL HØECK'

KUNSTHAL NORD

Kjellerups Torv 5, 2. sal, Aalborg

Til den 13. januar 2019

 

FAKTA

Morten Stræde, født 1956

Uddannet billedhugger ved Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1985 og professor samme sted 1994-2003.

Har skabt en række udsmykninger i ind- og udland. Er repræsenteret på mere end en halv snes kunstmuseer og har modtaget talrige priser, heriblandt Thorvaldsen Medaljen og Eckersberg Medaljen.

 

Frederik Stjernfelt, født 1957

Forfatter og professor i videnskabsteori, idéhistorie og semiotik ved AAU København.  Har skrevet talrige bøger og modtaget en række priser

 

Klaus Høeck, født 1938

En sværvægter i dansk lyrik med 30 udgivelser bag sig. Debuterede i 1966 med digtsamlingen Yggdrasil, og har siden modtaget en række litteraturpriser.

 

Se billeder fra udstillingen HER>