Udstilling om vækster og deres værdier

 

Randers Kunstmuseum stiller skarpt på planter og de groende organismers påvirkning af menneskets natursyn og vores forhold til floraen.

 

******

Man fælder et træ eller man plukker en blomst. Man fjerner ukrudt fra sin grund enten ved hjælp af hakkejernet eller - Gud forbyde det - giftstoffer. I samme moment sår, planter og fremelsker man plantevækst, som man gerne vil se og opleve. I forlængelse heraf har jeg ofte leget med tanken om mælkebøtten som en meget sjælden og kostbar vækst, og hvilken betydning den smukke gule blomst ville besidde, hvis ikke den spredte sig med lynets hast og levede en tilværelse, hvor den blot irriterer nidkære haveentusiaster.

 

På Randers Kunstmuseum har man i samarbejde med Stavanger Kunstmuseum skabt et udstillingskoncept, der netop sætter de groende organismer i scene i en disponering, der rummer lige dele videnskabelige og æstetiske inventioner. Faren ved at skabe et sådant sceneri ligger naturligvis i, at museumslokalerne kunne ligne en planteskole; men det er ikke sket, og det har heller ikke på nogen måde været udstillingens hensigt.

 

Magtbalance mellem menneske og natur

Flora Danica spiller stor rolle i den videnskabelige kortlægning af planter. På trods af, at temaet sandsynligvis for de fleste udgør synonymet på et eksklusivt stel fra Den Kgl. Porcelænsfabrik, bør man ikke desto mindre se Flora Danica i sin oprindelige version. Flora Danica har inspireret flere samtidskunstnere, og aktuelt har den dansk-vietnamesiske kunstner Danh Vo taget afsæt i emnet ikke mindst i form af et antal meget smukke grafiske arbejder. Bagtanken med disse værker skal dog opleves som en kommentar til magtbalancen mellem menneske og natur, og netop denne problematik har udstillingen i Randers som gennemgående aspekt.

 

Man kan opleve samme tematik i en serie værker udført af den skotske grafiker Christine Borland, som kan iagttages som allegorier over den tyske botaniker Leonhard Fuchs' fortegnelse over urter fra 1500-tallet. Dengang blev personerne, som foretog farvelægningen af værkerne ikke krediteret, hvilket har givet Borland inspiration til i sine værker at godskrive koloristerne bag de udvalgte illustrationer.

 

Fra småt til stort

Udstillingen rummer en bred vifte af værker, som alle indskriver sig i forlængelse af det aktuelle tema. Når jeg til en indledning især lægger vægt på et antal grafiske arbejder, skal dette ses i et størrelsesperspektiv, som går fra småt til stort. Ikke mindst et stort værk malet af norske Marit Victoria Wulff Andreassen direkte på væggen er imponerende og svært at overse. Værkets tematik er da også her væsentlig. I maleriet "De sidste dages hellige" beskæftiger kunstneren sig med koblingen mellem kvindekøn, erotik og blomster ud fra den svenske forsker Carl von Linnés teorier fra 1700-tallet. Endnu en gang går historien i overensstemmelse med nutiden.

 

Format er der også over et par gigantiske skulpturelle installationer, som har fået to centrale placeringer på museet. En temmelig forstørret udgave af den forhadte og invasive kæmpe bjørneklo af svenske Ingela Ihrman stiller spørgsmål ved, om vi som mennesker overhovedet kan tillade os at udrydde plantearter, vi anser som uønskede.

 

Samme billesprog oplever man i Roland Perssons 'Mouth of Medusa', der skildrer kæmpeåkanden Victoria Amazonica og forsøget på at importere planten fra sit oprindelige voksested i Amazonas til Europa. Blot et af adskillige forsøg mennesket har gjort med henblik på at tage kontrol over planter.

 

Meget at forholde sig til

I det hele taget kredser udstillingen 'Flora - mellem planter og mennesker' oplagt omkring, hvad der så at sige er ønskværdigt at dyrke set ud fra et rationelt grundperspektiv. Udstillingen har en  berigende virkning på alle niveauer, og dette skal ikke mindst ses som en kommentar til, at man faktisk kan blive klog på de biologiske principper, som ligger til grund for udstillingens smukke grundtanke.

 

Der er adskillige kunstnere og mange værker repræsenteret på udstillingen, og de punktnedslag, jeg har foretaget i denne anmeldelse udgør i sagens natur en ufuldkommen beskrivelse af en aldeles fortræffelig helhed, og et afsluttende råd til den potentielle museumsgæst må lyde lidt i retning af: Tag jer god tid! Der er meget at forholde sig til i forbindelse med de groende organismers påvirkning af menneskets natursyn.  

 

FLORA - MELLEM PLANTER OG MENNESKER

RANDERS KUNSTMUSEUM

Stemannsgade 2, Randers

Til den 17. maj 2020

 

Se billeder fra udstillingen HER>