Ud over stepperne på Moesgaard

 

Årets store særudstilling på Moesgaard Museum fortæller kreativt og inspirerende historien om den mongolske hærfører Djengis Khan og nomadekulturen dengang og nu.

 

******

Når man ser tilbage på de seneste års særudstillinger på Moesgaard Museum syd for Aarhus, er det med en vis spænding, man besøger museet, når man nu har åbnet dørene for et helt nyt tema. Det er såmænd stadig magten, der spiller hovedrollen, som man oplevede det med Kinas første kejser og gladiatorkulturen i antikkens Rom, som tidligere har været emner i kraft af opsigtvækkende udstillinger på Moesgaard. 

 

Historien om Djengis Khan

'På Djengis Khans stepper - Mongoliets nomader' er som udstilling præget af flere teknologiske systemer, som har til hensigt at skabe stemninger, der fører publikum til et område, der strækker sig fra det østlige Europa til Kina.

 

Man kan således passende sætte sig i en rundkreds i et udstillingsmiljø, der giver mindelser til nomadernes cirkelformede telte. Disse kaldes ger, og når jeg anbefaler, at man placerer sig i dette miljø til en indledning, og påfører sig et par af de mange hovedtelefoner, man kan finde på stedet, er det fordi, man her får en kort og præcis beskrivelse af, hvem Djengis Khan var, og hvordan historien på hans tid ved århundredeskiftet fra 1100-tallet til 1200-tallet udspillede sig.

 

Indgangen til udstillingen er en genskabelse af interiøret i en togvogn på den transsibiriske jernbane, og vi befinder os tydeligt på første klasse. Illusionen om en jernbanerejse underbygges af scenarierne, som udspiller sig uden for vinduerne. Lyd og billede går i eksemplarisk harmoni, hvilket blot ses lige så konsekvent gennemført, når man betræder udstillingen. Gennem en cirkulær konstruktion i loftet, kan man ane stjernehimlen og vejrets forandring. Pludselig styrter regnen ned, og rummet styrkes generelt af et ganske fascinerende lydbillede.

 

Overflødighedshorn

Uanfægtet det imponerende miljø, som man har skabt i udstillingsrummet, er det efter min mening de udstillede genstande, der bør skabe interessen for fortællingen om nomadernes liv. Effekterne er i flere tilfælde blevet tilvejebragt gennem en ekspedition, som blev gennemført under ledelse af etnografen Henning Haslund-Christensen i 1930'erne, men et nærmest sensationelt fund, som blev foretaget i 2016 - et mumificeret lig, der muligvis kunne være én af Djengis Khans krigere, er udlånt af universitet i Ulan Bator, Mongoliets hovedstad. Netop denne effekt giver stærk symbolværdi til en udstilling, som i forvejen er kendetegnet ved en høj grad af autenticitet.  

 

Der er i det hele taget tale om et gedigent overflødighedshorn af objekter, som man kan iagttage i timevis. Et kritikpunkt i forhold til denne del af iscenesættelsen kunne være en ret pågående punktbelysning, som desværre giver et alt for kontrastfyldt forhold mellem højlys og skygge. Dette fungerer ikke ideelt i et i forvejen mørkt rum.

 

Minutiøs formidling

Til gengæld savner man ikke formidling. Alle de mange udstillingsenheder ledsages af grundige tekster, som eksemplarisk forklarer og understøtter det udstillede. Der er ikke sparet på ordene, og man kan som gæst selv gå i dybden med de detaljer, man fatter interesse for. Man finder minutiøse redegørelser for alt, der er vist på udstillingen. 

 

Fortællingen om Djengis Khan er naturligvis bjergtagende, og det er helt i tråd med det historiske aspekt, at man nu giver nyt liv til en verdensorden, som fungerede for mange hundrede år siden i, hvad man kan beskrive som et gigantisk landskab langt borte fra vore himmelstrøg. Nomadernes liv er dog ikke kun historisk forankret. Man anslår, at cirka en tredjedel af Mongoliets befolkning i dag lever som nomader.

 

'PÅ DJENGIS KHANS STEPPER - MONGOLIETS NOMADER'

MOESGAARD MUSEUM

Moesgaard Allé 15, Højbjerg

Til den 14. april 2019

 

Se billeder fra udstillingen HER>