Bestialsk epoke beskrevet i delikat iscenesættelse

 

Ingen kan beskylde kuratorerne bag udstillingerne på Moesgaard Museum for at være tilbageholdende med formidlingstekst. Således er udstillingen 'Ud af kaos' ganske ordrig, hvilket signalerer temaet som ret komplekst.

 

******

Hvis jeg var teaterdirektør, ville jeg være kisteglad, hvis jeg havde Moesgaard Museums tekniske personale til rådighed, når der skulle produceres scenografi. Jeg er naturligvis klart bevidst om, at muligheden for på Moesgaard at skabe den ene opsigtvækkende udstilling efter den anden er grundfæstet i det muliges kunst ud fra et pekuniært princip, og her er det udelukkende det fysiske afsnit af den aktuelle udstilling 'Ud af kaos' med undertitlen 'Mellem Roms ørne og Odins ravne', jeg refererer til.

 

Gennem de senere år har Moesgaard Museum sat perspektiver på Kinas første kejser, Colosseum, Pompeji og neandertalernes liv. Der har således været tale om skarpe og ganske præcise nedslag i verdenshistorien, som altid er blevet formidlet med et kæmpe overskud, og den aktuelle udstilling beskriver da også et tema og en epoke, men den er samtidigt belastet af, at fortællingen om hunnerne og goterne og disses brutale fremfærd på det europæiske kontinent er en kompleks affære.

 

Bestialske handlinger

Når man har været rundt i udstillingen står man desværre tilbage med en følelse af, at være en anelse lamslået, da fremstillingen i antal af artefakter er så overdimensioneret, at man ganske enkelt mister overblikket Dette skal naturligvis ses i lyset af, at man vil være generøs og vise mange enheder i montrer belyst med kraftige spots, som beklageligvis tager enhver form for plasticitet ud af de mindste genstande.

 

Udstillingens primære afsæt er perioden ved Det Vestromerske Riges kollaps i årene omkring 300- og 400-tallet e.Kr. Dette udvikler en sand folkevandring i Europa. Sådan har det været i årtusinder, men i de nævnte år oplever man nogle konflikter. Barbarerne står for døren, og skal man lukke dem ind eller blot tage kampen op? Den sidste løsning kan sagtens ses som håbløs, da fjenden ingen midler skyr. Blodbad blev der imidlertid alligevel, så taktikken kan siges at være fejlslagen.

 

Hunnerne var en løs sammenslutning, der kun gradvist besad et samlet rige, så man kan roligt sige, at de og deres enerådende og brutale konge Attila ikke havde nogle grænser at forsvare. Til gengæld overskred de ofte og gerne andres grænser. Det førte til ganske bestialske handlinger med henblik på at tilegne sig rigdomme i tonsvis. Magt og guld frem for land syntes mantraet at være. Det samme gør sig gældende hos goterne, som dog aktuelt synes som et folk, der nemt kunne tildeles deres egen deskriptive udstilling.

 

Et velanrettet sammenstød mellem æstetik og blodtørst

Havde udstillingens sigte været at fremmane et tydeligt billede af disse historiske begivenheder, kunne den til fulde opnå sin hensigt; men den vil meget mere. Alt for meget, faktisk. Bladrer man udstillingskataloget igennem, bliver læseren bekendtgjort med et overflødighedshorn af navne og begivenheder, der knytter sig til den pågældende periode, og netop katalogets samlede skildring er faktisk forenelig med udstillingens adskillige tekster, der ganske forsvarligt formidler, hvad det drejer sig om og samtidig de mange genstande, der bliver vist frem.

 

Da jeg har trisset rundt i en rum tid og skabt mig et billede af diverse historiske principper, når jeg frem til et sted, hvor jeg kan sidde afslappet og høre en fortælling, som bliver reciteret med en vis patos og underbygget af billed- og lydeffekter illustrerer, hvordan det lyder, når sværdets kolde stål gennemborer en krop. Jeg har få minutter i forvejen iagttaget et antal kranier, der begrunder hunnernes skønhedsideal, hvor børn fik hovederne bundet ind, så de kunne få den ønskede langstrakte form. Sygt? Måske, men hver epoke har sine idealer - også vores.

 

Udstillingen er på trods af mine kritikpunkter ikke desto mindre seværdig, men det vil være en god idé at prøve at skabe sig et overblik over, hvad man vil slå ned på allerede til en indledning. Som sagt: Iscenesættelsen er delikat og overdådig, og måske er dette forhold med til - på trods af skeletter, kranier og våben - at skabe et velanrettet sammenstød mellem æstetik og historisk blodtørst samt magtbegær.

 

UDSTILLING

UD AF KAOS - MELLEM ROMS ØRNE OG ODINS RAVNE

MOESGAARD MUSEUM

Moesgaard Allé 15, Højbjerg

Til den 6. august 2023

 

Se billeder fra udstillingen HER>