Stille flyder farven

 

Hvordan natur kan fremstilles uden minutiøse overflødigheder, viser maleren Inka Sigel på Odder Museum.

 

******

Når maleren Inka Sigel i dansk oversættelse har valgt at kalde sin udstilling på Odder Museum for 'Flydende grænser', kunne det være fristende at referere til kunstnerens opvækst som mindretalsdansker i det dansk-tyske grænseområde. Tager man en iagttagelse på udstillingens værker, bliver man dog hurtigt bevidst om andre elementer, som kan give beskueren anledning til at fabulere over de diffuse grænser, der ofte opstår i maleriet.

 

Mere end blot natur

Man kan begive sig til Odder vestfra ad en landevej, der ikke åbenbarer meget og andet end det typiske, danske agroindustrielle landskab. Når disen samtidigt lægger sig som en fløjlsblød dyne over markerne, kan man nemt komme i en stemning, hvor tankerne kredser om epokernes skiftende tolkninger af landskabet inden for billedkunsten.

 

Det ville være nemt blot at identificere Inka Sigel som slet og ret landskabsmaler med en fri abstraktion som fundament, men således har man i voldsom grad malet sig selv op i det ubehagelige hjørne, som det er umuligt at komme ud af. Årsagen: Definitionen ville være utilstrækkelig, da kompositionerne rummer meget andet og mere end blot fragmenter af natur og fremstillingen af den ellers så ofte brugte skovbundsidyl, som man har set så ofte for blot få år tilbage i billedkunsten.

 

Udstrækning af farve, afgrænsningen mellem lagene og - i Inka Sigels tilfælde - de transparente farveflader giver en illusion af, at man kigger ud i et eksteriør, som kan synes dyrket i et princip baseret på tilfældigheder. Her må kunstneren bruge alle til rådighed stående værktøjer med henblik på at styre disse sammenfald hen imod en oprindelig plan og i samme moment bifalde, hvad farvernes strøm bidrager med.

 

Raffineret maleri

Umiddelbart, når man tager de første iagttagelser på Inka Sigels værker, tegner der sig et billede af en kunstner, som producerer energiudladninger på et grundlag af spontanitet. Der er dog langt fra amerikanske Helen Frankenthaler og Joan Mitchell over danske Maja Lisa Engelhardt til Sigels raffinerede tilstande af maleri udviklet ud fra en oprindelighed, der trækker tråde langt ud i fortiden frem for til nutiden, hvor alt kan ligne et forsøg på at opfinde den dybe tallerken og det varme vand endnu en gang.

 

Udstillingen består langt overvejende af nyere værker, primært malerier, i vekslende formater suppleret med glasarbejder. Ganske vist optræder to værker, som hører hjemme i perioden, da kunstneren debuterede for lidt mere end et par årtier siden, men det er i de nyere malerier, man kan ane en tegning, som antyder, hvor hun er på vej hen i motivkredsen.

 

Flade og streg i balance

Metoden forankrer sig i de nævnte farvestrømme, men uden de væsentlige tegn - de stærke konturer og penselskriftens næsten kalligrafiske karakter - ville man måske være prisgivet i sine bestræbelser på at dechifrere værkerne. Nu synes ethvert forsøg på afkodning at være uvæsentligt, da balancepunktet mellem flade og streg i konvergens med de indsyede linjeforløb rammes ret godt i de fleste tilfælde.

 

Netop de syede tegn på billedplanerne kræver et ekstraordinært studie. De tynde linjer, som opstår som fysiske forhøjninger i de gennemsigtige og sart pålagte farvelag, skaber en sjælden materialitet og giver liv i de ellers ret bevægende værker. Således bringer Inka Sigel til stadighed elementer ind i maleriet, som giver nye perspektiver i et ellers grundigt afprøvet medie.     

 

 

INKA SIGEL - 'FLOATING BOUNDARIES / FLIEβENDE GRENZEN'

ODDER MUSEUM

Møllevej 3-5, Odder

Til den 11. marts 2018

 

BLÅ BOG:

Inka Sigel

Født i 1967 i Flensborg og som sydslesviger tilhørende det danske mindretal i Tyskland

Fra 1989 bosiddende i Danmark

Uddannet på Grafisk Skole i Aarhus 1992-1993 og på Arkitektskolen i Aarhus 1993-1995

Debut på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1994 og har siden deltaget i et utal af udstillinger i ind- og udland samt foretaget et stort antal offentlige udsmykninger.

Repræsenteret på bl.a. ARTmuseum i Salo, Finland og Mark Rothko Art Centre, Daugavpils, Letland

 

Se billeder fra udstillingen HER>