Smykkerne i magtens univers

 

Pragtfuld udstilling på Koldinghus viser, hvordan smykker gennem århundreder har symboliseret magt og velstand

 

******

Når museet ved Koldinghus i sin formidling af udstillingen 'Magtens smykker' mere end antyder, at afsættet er magtens historie gennem 750 år fortalt gennem personlige udsmykninger, må det stå klart for publikum, at der er tale om en mangfoldig fremvisning af genstande symboliserende indflydelse og rigdom. Heldigvis drejer det sig ikke udelukkende om ordner og medaljer.

 

Ekstravagance

Når man foretager den første gennemgang af udstillingen på Koldinghus, kan man dårligt undgå at tænke over al den ekstravagance, som præger de ekstremt mange værker, man kan opleve. I en James Bond-film hedder det, at "diamanter varer evigt", og det udgør udstillingen et klart vidnesbyrd om.

 

Værdi udgør som bekendt mange sider af en sag. Aktuelt bliver man ret stakåndet ved blot at overveje, hvilke kostbare effekter, der for tiden udstilles på museet i Kolding, men det er ikke dét, som er det primære interessepunkt for en gæst, der blot vil iagttage historien med egne øjne. Her er der andre og langt mere komplekse ting i spil. I det hele taget rummer udstillingen så mange underliggende aspekter, at man må prøve at skabe en illusion, som rammer præcist i forhold til balancepunktet mellem høj og lav i ethvert epokeforankret samfund.

 

Man kan blive meget imponeret over håndværket i smykkeproduktion. Det er muligt, at netop håndelaget i fremstillingen ofte står centralt, når fascinationen af de ekstremt kostbare valg har lagt sig, men i grunden er det langt mere interessant at studere værkernes udtryk i forhold til tidens gang. Ganske vist kan man anskue smykker i adskillige versioner, men udviklingen er interessant, og her har man da også valgt at gå kronologisk frem i forhold til iscenesættelsen af udstillingen.

 

Symboler på magt

Det er tydeligt, at Kongehusene gennem historien har udgjort skiftende magtfaktorer, men på et tidspunkt sker der også her en form for ændring i de æstetiske principper inden for formgivning af smykker. Et glimrende eksempel herpå er hertuginden af Windsors armbånd med turkiser og ametyster, som besidder helt specielle koloristiske særpræg, og historien om Edward d. 8. og Wallis Simpson er jo i sig selv kontroversiel.

 

Skulle man foretage nogle punktnedslag i en udstilling, som rummer flere hundrede års historie, kunne det være fristende at lægge vægt på nyere tids symboler på magt. Rolex-uret rummer signaler, som den succesfulde erhvervsmand kan sole sig i, men det er dog i de kongelige miljøer, man finder de klareste tegn på, at smykkekunsten følger tiden. Et smukt eksempel er Midnatsdiademet, som er udført af Ole Lynggaard Copenhagen i 2009, og som ofte er båret af H.K.H Kronprinsesse Mary.

 

750 års smykkekunst

Der er langt fra disse ekstremt minutiøst udførte værker til et badge, som er fremstillet i tusindvis - "Atomkraft? Nej tak". Symbolet på en - for nogle - naiv kamp mod kerneenergi fandt sin konception i 1986, da atomkraftværket i Tjernobyl i Ukraine eksploderede. De, som bar dette symbol vandt, og overflødiggjorde således smykkets fingerpeg på en tragisk baggrund.

 

Der er ingens som helst tvivl om, at der er foretaget et gigantisk researcharbejde med 'Magtens smykker'. Man kan blot gennemgå det imponerende 450 siders katalog og blive meget mere begavet i relation til 750 års smykkekunst. De seneste par hundrede år er de mest morsomme. Dem kan vi jo huske!!!

 

'MAGTENS SMYKKER'

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1, Kolding

Til den 30. september 2018

 

FAKTA:

Med udstillingen 'Magtens smykker' markerer museet ved Koldinghus slottets 750 års jubilæum. Det ældste værk på udstillingen er Koldinghus' grundlægger Kong Erik Glippings signetsten fra før 1286.

Koldinghus brændte i 1808, og stod som en slotsruin i de efterfølgende år, og i flere etaper blev slottet restaureret indtil det i 1992 fremstod i den nuværende form efter den sidste renovering, som blev udformet af arkitekterne Inger og Johannes Exner.