Ska' dét vær' kunst? Svaret er ja!

 

Marie Søndergaard Lolk udfordrer publikum med en modig, intens og luftig udstilling i Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk.

 

******

For tiden kan man opleve en programserie på DR2, som dokumentarisk skildrer diverse store kunstmuseer rundt i verden. Blandt disse finder man det berømte Guggenheim Museum i New York, og her har man valgt at lade den amerikanske maler og grafiker Julie Mehretu være den gennemgående kunstneriske vært, som blandt andet prøver at afkode nogle værker af en af kunsthistoriens store avantgardister, Wasilij Kandinskij.

 

Det kan være sin sag at dissekere nogle af de første abstrakte kompositioner i historien, men Mehretu vælger en anden og langt mere emotionel analyse af det tidlige nonfigurative maleri end den rent formalistiske. En linje eller en flade kan i kunstnerens bevidsthed "høres" som en tone eller en række af fraser, som kan opleves i et musikstykke.

 

"Hvis dét skal være kunst..."

Alle disse iagttagelser og oplevelsen af Julie Mehretu selv arbejdende på to værker af hver 100 kvadratmeters omfang står bestemt i proportionel kontrast til Marie Søndergaard Lolks værker, der nu kan ses på Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk. Lolks arbejder er for en mestendels vedkommende ret begrænsede i fysisk forstand, men ikke desto mindre skaber de sammenlagt associationer til noget, som i en nær fremtid kunne række langt ud over museumsrummets grænseområder.

 

Udstillingen vil sandsynligvis give næring til et par - eller tre - rindalistiske ytringer i udstillingsperioden, og allerede her fatter jeg som aldrende kunstanmelder en vis sympati for Lolks koncept. Vi har hørt ordene til bevidstløshed: "Hvis dét skal være kunst..." osv. bla, bla, bla! Men der er alle mulige gode anledninger til at gå på undersøgelse i værkerne. Umiddelbart kunne man begynde med ét, som muligvis på distancen driller en anelse. Går man imidlertid tættere på, opdager man, at en groft afrevet masonitplade er blevet implementeret på en fast grund og derefter bemalet flygtigt således, at en fast struktur åbenbares.

 

Flygtige strukturer som tema

Netop de flygtige strukturer i Lolks værker udgør på sin vis et grundtema i hele projektet. Det er tydeligt, at der her ikke er tale om kunstværker, som nødvendigvis skal overleve det 21. århundrede, og netop et trodsigt behov hos kunstneren for at rekognoscere i materialernes foranderlige karakterer vil sandsynligvis allerede i udstillingsperioden ændre på værkernes materialitet.

 

Et eksempel på dette forhold kan afdækkes i et papirarbejde, hvori elementerne er sammenfattet ved hjælp af gennemsigtig tape, og her er vel at mærke ikke tale om den syrefri version, som skåner det underliggende materiale, men derimod en type, som inden for en overskuelig frekvens vil afstedkomme en ravgul nuance. På den måde er der tale om et kunstværk under nedbrud, hvis man vel at mærke ser processen som en endegyldig koincidens i forhold til det værk, der optrådte på væggen ved åbningen.

 

Udfordring af rummet

Marie Søndergaard Lolk har i den aktuelle udstilling arbejdet med udstillingsrummet som en fuldendt installation, og det er ikke første gang, at kunstneren går til rummet på en udfordrende måde. I flere tilfælde truer den hvide kube i Videbæk med helt at tage livet af visse af Lolks hvidlige arbejder; men bevidstheden om dette forhold er helt åbenlys hos kunstneren, der ofte bruger de såkaldte foamboards - skumplader - som overflader i sine ofte løst forarbejdede værker.

 

Hermed er vi tilbage ved mit indledende, analytiske udgangspunkt omkring det tonale, abstrakte maleri som model for et samtidskunstnerisk forlæg. Skulle jeg afslutningsvist give et kritisk udsagn omkring Lolks orkestrering af den aktuelle udstilling, kunne det muligvis gå på, at et enkelt eller to større værker kunne bryde det stærkt æteriske indtryk, men en sådan hypotese giver vel dårligt mening, da kunstneren har valgt den intime og intense tilgang - og det ér kunst!

 

MARIE SØNDERGAARD LOLK: HERBACEOUS BORDERS

VESTJYLLANDS KUNSTPAVILLON

Henning Larsens Vej 3, Videbæk

Til den 5. juli 2020

 

BLÅ BOG:

Marie Søndergaard Lolk, født 1981

Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2008

Har tidligere udstillet på Thorvaldsens Museum, Aros og på Galleri Susanne Ottesen i København

Har modtaget flere legater, blandt andet Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat i 2013

Bor og arbejder i København

 

Se billeder fra udstillingen HER>