Parafraseudstilling er vanskelig at aflæse

 

Maleren Kirsten Kjær var i sin levetid en kraftfuld og kompromisløs kunstner, som nu optræder i divergens med et antal fotografiske parafraser på Kvindemuseet i Aarhus.

 

******

Der er ingen grund til at lægge skjul på, at eksperimenter inden for visuelle anliggender bør bifaldes. Det er ligeledes herligt, når en historisk person i kunsthistorien kan spille en rolle som grundlag for en kunstudstilling, der som projekt rummer de bedste hensigter. Især når den pågældende kunstner udgør et historisk vidnesbyrd på, at man på trods af alle spådomme kan iagttage vedkommendes livsforløb med en vis beundring.

 

Kirsten Kjær agerede som kunstner i en periode, hvor maleriet muligvis ikke i begyndelsen var en farbar vej i et karriereforløb, der kan forekomme udfordrende. Det viser sig da også, når man går hendes livshistorie efter i sømmene, at hun ret sent i livet begyndte at male portrætter.

 

Fotografiske portrætparafraser

Ifølge oplysninger indhentet i Weilbachs Kunstnerleksikon begynder Kirsten Kjær at male som 32-årig, og ved hjælp af simpel hovedregning kan man konkludere, at vi befinder os i modernismens gyldne epoke i midten af 1920'erne. Kort tid efter rejser hun sammen med sin mand, maleren Frode Jensen, til Californien, hvor parret opholder sig i tre år. Senere, efter ægteskabets opløsning i 1934, foretager Kirsten Kjær adskillige rejser rundt i verden.

 

Hun agerer på den hjemlige kunstscene som portrætmaler i et ganske stort omfang, og det er netop en række portrætter, som kunstnerne Kirsten Brøndum, Grethe Mariann Maurseth, Anna Grethe Aaen og Laila Stenderup har skabt fotografiske parafraser over. Disse bliver vist sammen med de originale værker af Kjær i forbindelse med en lille udstilling på Kvindemuseet i Aarhus.

 

Forkrampede i bestræbelserne

Fotografierne rummer forsøg på at mime de oprindelige værker. Enkelte optræder som spejlbilleder af Kjærs malerier, mens andre forsøger at drage vores egen samtid ind som udfordrende de originale kunstværker.

 

Fotografiet har her sine fortrin - og især når de pågældende kunstnere poserer i deres egne værker, er det vanskeligt ikke at drage paralleller til en fotograf som amerikanske Cindy Sherman; men hvor Sherman ret konsekvent skaber et særegent univers med sig selv i en fri rolle uden ophav, synes det som de aktuelle kunstnere optræder forkrampede i deres bestræbelser på at yde Kirsten Kjærs håndfaste malerier kvalificeret modspil.

 

Det er her, jeg har svært ved at afkode projektets dybere konception. Idéen med at skabe de parafrasiske gengivelser i Kirsten Kjærs kunne muligvis fungere aldeles fortræffeligt, om man var gået mere direkte til sagen, end det ses udført.

 

Billede på angstfølelsen

Der findes dog på udstillingen nogle værker, som placerer fortidens karakterer i scene på ganske eklatante måder. Man er ikke i tvivl om, at kvinden med det orange hår på et af fotografierne er en nutidig skildring af den sagnomspundne maler Elna Fonnesbech Sandberg. Originalen fra 1938 bærer titlen 'Angst', og her skabes i maleriet en mental tilføjelse, som desværre ikke ses i fotografiet. Det gør den til gengæld i et fotografi, hvor kunstneren Laila Stenderup ses legende med en slange, og her kan det ildrøde hår opleves som et sindbillede på angstfølelsen.

 

Min anskuelse kan være skudt helt ved siden af - og her vil jeg være så fri at afkode ud fra min helt personlige iagttagelse, og netop vanskeligheden med at aflæse værkerne samt divergensen, der opstår i rummet mellem parafrase og original, besvarer ikke voldsomt mange spørgsmål om udstillingens overordnede hensigt.

 

Fotografierne er skarpe og modellerne smukt belyste, og skal man analysere udelukkende ud fra disse aspekter, må jeg notere, at jeg trods alt hellere havde set en udstilling, der folder Kirsten Kjærs historie og kunst ud i for fuld kraft. Det har mindet om hende fortjent.   

 

KIRSTEN KJÆR & TONSART: PORTRÆTTER & PARAFRASER

KVINDEMUSEET I DANMARK

Domkirkepladsen 5, Aarhus C

Til d. 1. marts 2020

 

BLÅ BOG

Kirsten Kjær, født 1893 i Vester Torup ved Fjerritslev.

Er som maler autodidakt.

Udstiller første gang i Californien i USA i 1928.

Udstiller talrige gange på Kunstnernes Efterårsudstilling og Charlottenborgs Forårsudstilling i perioden 1942-1977.

Kirsten Kjærs Museum indvies i 1981 i Frøstrup, hvor hun dør i 1985.