På Trapholt afsøges balancepunktet mellem maleri og rum

 

Storartet udstilling på kunstmuseet Trapholt i Kolding kan på mange måder ses som en tilstandsbeskrivelse af maleren Anette Harboe Flensburgs mennesketomme motivverden.

 

******

Det kan ingenlunde tilskrives tilfældigheder, at maleren Anette Harboe Flensburgs værker står som gengivelser af miljøer opbygget minutiøst og rummende en betydelig bevidsthed om de enkelte elementers placering i billedfladens rum. I flere tilfælde skaber sammenfaldet mellem lys og skygge i harmoni med farvernes komplementære udstrækninger planer, hvori man kan bevæge sig i direkte forlængelse af udstillingsrummet.

 

Utallige tolkninger

Metoden er helt flagrant fra kunstnerens side. Det er en tilsnigelse at tale om et tomt kosmos, hvis man skal adskille Harboe Flensburgs motivkreds fra en sammensat virkelighed. Man kan i en eksistentiel forstand påstå, at det tomme rum ikke findes som kunstnerisk motiv, da der altid er en beskuer, som forholder sig til universet. Med en vis mængde solid rygrad kunne man således påstå, at Harboe Flensburgs malerier er inkluderende i forhold til deres publikum.

 

Sætter man en abstrakt formel på Anette Harboe Flensburgs maleri og motiviske temaer, kan man ret enkelt opstille en tese, der skelner imellem en rektangulær systematik sat op imod en tilsvarende cirkulær. I harmoni med farvernes indbyrdes sammenfald opstår et semikonstruktivistisk kompositionsmønster, som dog igen brydes af den førnævnte lys/skygge-virkning. Vi er hermed tilbage ved det perspektiviske interiør, der lægger op til utallige tolkninger hos publikum.

 

Således synes Anette Harboe Flensburgs værker dechifrerede. Koden er knækket, og alle kan være glade og tilfredse. Det vil sige, indtil man opdager, at Harboe Flensburg ikke selv har tænkt sig at gå ind i en fortløbende proces omkring undersøgelsen af rummet baseret alene på flade, form og koloristiske sammenfald.

 

Trick eller scenisk greb

På den aktuelle udstilling 'In Company with No-One' på Trapholt i Kolding opleves et samspil med museumsrummet af en sjældent vellykket karakter. Dette ses ret omgående, hvor de store malerier vokser ud af et mørktonet miljø.

 

Umiddelbart kan det ses som et trick, men dette sceniske greb er faktisk ret intelligent udført, og kunne sagtens stå alene; men allerede på vej gennem en labyrint, hvori blandt andet er placeret et antal brunlige malerier fremstillende tomme reoler, føres beskueren videre ind i et miljø, der på flere niveauer underbygger Harboe Flensburgs motivverden i kraft af en kompleks installation, der blandt andet viser kunstnerens modelsamling og derudover fungerer som et charmant modstykke til maleriernes stringente udtryk.

 

Netop stringens og præcision går igen i udstillingens måske mest overbevisende afsnit, hvor væggene her har fået lov til at stå hvide som neutrale baggrunde for endnu et antal skarpt komponerede værker. I forhold til, hvad man kunne opleve til en indledning, er værkernes afgrænsning her lige så knivskarp som overgangene i værkernes farveelementer. På diverse afstande forandrer fladerne sig fra naturlige trin i nuancer til sanselige og sitrende, men milde, kollisioner.

 

Skiftende formater

Skal man partout fremhæve ét bestemt værk, hvori disse aspekter optræder inden for en isoleret koloristisk orden, er det fristende at pege på et maleri med titlen 'Light an Infinite I' fra 2015, hvor en skala fra flere versioner af blå bevæger sig over gråtonerne til violet og grøn. Her eksisterer lagene ud fra et tilsyneladende rent farveharmonisk princip. En rødlig sprække foroven i billedet kvæles af de kølige gradationer, der her har taget herredømmet over fladen, der måler 2 x 3,5 meter.

 

Vi er med andre ord her oppe i størrelsesforhold, der lader forstå, at et maleris fysiske dimension på ingen måde er betydningsløs. Anette Harboe Flensburg arbejder i skiftende formater, men favner rum og beskuer i de store, og lader samme iagttager indenfor i et langt mere nært miljø i de mindre arbejder.

 

Udstillingen på Trapholt består for en stor del af absolut nye værker, men disse optræder - i samklang med interiørværker fra tidligere - ikke desto mindre som en form for tilstandsbeskrivelser fra en kunstner, som jeg i hvert fald ser frem til at følge fremover. Jeg kan dårligt vente med igen at udgøre den centrale skikkelse i Anette Harboe Flensburgs mennesketomme verden.

 

ANETTE HARBOE FLENSBURG - IN COMPANY WITH NO-ONE

TRAPHOLT

Æblehaven 23, Kolding

Til den 22. november 2020

 

BLÅ BOG

Anette Harboe Flensburg, født 1961

Uddannet ved Skolen for Kunst og Design i Kolding på linjen for visuel kommunikation 1981-85

Studier i filosofi ved Københavns Universitet 1994-96

Har modtaget flere udmærkelser, legater og fondsmidler blandt andet fra Statens Kunstfond

Blev tildelt Eckersberg Medaljen i 2017 og Ny Carlsbergfondets Kunstnerpris i 2018

Medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen siden 2005

Bor og arbejder i Humlebæk nord for København

 

Se billeder fra udstillingen HER>