Bog om livet og kunsten ledsages af udstilling om kunstnerens grafik

 

Olivia Holm-Møller hyldede som maler i levende live en vital kolorisme, men i grafikken var hun anderledes lavmælt, hvilket blandt andet bekræftes i en ny bog om kunstnerens raderinger og livsforløb.

 

******

Er man bekendt med Olivia Holm-Møllers kunstneriske produktion, vil man med garanti først og fremmest danne nogle indvendige billeder af kunstnerens farvestærke malerier foretaget med udgangspunkt i en ren og ofte provokatorisk palet. Som kunstner gik hun først og fremmest uforfærdet og - vil nogle måske sige - respektløs til billedplanet, hvilket man i flere versioner har været i stand til at opleve på Holstebro Kunstmuseum.

 

Således kan det forekomme gådefuldt, at kunsthistorikeren dr.phil. Lennart Gottlieb i en grundig historisk beskrivelse af Olivia Holm-Møller i bogform indrammer fortællingen primært ved hjælp af kunstnerens raderinger, der fungerer som et helt modsatrettet og ydmygt vidnesbyrd om et levet kunstnerliv i forhold til malerierne.

 

Når det er sagt, er grebet foretaget af forfatteren nærmest genialt, da der med ét bliver sat lys på den del af Olivia Holm-Møllers grafiske produktion, som umiddelbart, når man ser den udfoldet i en udstilling på museet i Holstebro, kan virke som et lettere aparte biprodukt af kunstnerens samlede oeuvre. Går man imidlertid bogen 'Olivia Holm-Møller - Raderinger og kunstnerliv' koncentreret igennem, åbner de ofte små og beskedne grafiske tryk sig og tilføjer helt fænomenalt fortællingen et autentisk kapitel.

 

Signalement af landskabet

Udstillingen på Holstebro Kunstmuseum viser et ikke ubetydeligt udsnit af Olivia Holm-Møllers raderinger, som er blevet udført i nogle få, men fortættede, tidsafsnit. Olivia Holm-Møller blev begavet med et langt liv og hun var i levende live en central skikkelse på den danske kunstscene, og blandt hendes samtidige inden for den del af grafikken, man betegner som dybtryk, var så eksklusive personligheder som Søren Hjort-Nielsen, som man tillige fornemmer et vis samhørighed med i raderingernes faste karakter. Man kan næsten antyde, at Hjort-Nielsen og Holm-Møller supplerer hinanden i signalementet af det danske landskab.  

 

Motivkredsen i Olivia Holm-Møllers grafiske arbejder kredser for det meste om almene hverdagsscenarier på landet, hvor dyrene spiller en stor rolle. Portrætterne fylder en del i helheden og landsbykirker spiller en overraskende rolle i en syntese, som er sammenfattet af tre primære perioder. De afsluttende år af 1900-tallets første årti bliver indledningen på Olivia Holm-Møllers eksperimenter med raderingen, og det er ret tydeligt i disse arbejder, at hun er langt mere interesseret i at skabe et udtryk ved brug af en inciterende konturlinje frem for at producere det perfekte tryk.

 

I samme øjeblik bør nævnes vanskeligheden ved at tidsbestemme værkerne. Dog er et tryk 'To kvinder, der hakker' tydeligt dateret 1909 i trykket - og kunstneren har her været helt bevidst om, at det færdige tryk står spejlvendt i forhold til det, som er udført på zinkpladen.

 

Dybtrykkets særlige stoflige magi

Det er en bøvlet proces at trykke raderinger, og derfor bliver de mest dilettantiske forsøg blandt kunstnere aldrig ført ud i livet. Hvem i alverden gider stå og indvalse en metalplade med en klæbrig trykfarve for efter et fandens arbejde med at aftørre langt det meste af denne sværte til sidst at stå med et værk, som i udtryk i bedste fald er uanseeligt? Her bør man have et blik for dybtrykkets særlige stoflige magi. Når anstrengelserne har fundet en afslutning, har man fået ikke så lidt foræret i kraft af metodens egenart.

 

Olivia Holm-Møller arbejdede med grafikken på sin helt egen måde og det beskriver Lennart Gottlieb lige så veloplagt, som da han præsenterede bogen ved åbningen af udstillingen på Holstebro Kunstmuseum. At han er grundig og vedholdende, kan ses i kraft af, at han gennem Holm-Møllers slægtninge mirakuløst har fremskaffet et større antal hidtil ukendte fotografier af kunstneren. Disse er naturligvis vist i bogen, der tegner et billede af en væsentlig kunstners livsforløb med raderingerne som ramme.

 

OLIVIA HOLM-MØLLER - RADERINGER

HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM

Museumsvej 2A, Holstebro

Til den 16. april 2023

Samtidig med udstillingen udkommer bogen 'Olivia Holm-Møller - Raderinger og kunstnerliv' forfattet af kunsthistoriker dr.phil. Lennart Gottlieb.

 

OLIVIA HOLM-MØLLER

Født i 1875 i Homå på Djursland, død 1970 i Rungsted

Uddannet ved Emilie Mundt og Marie Luplaus tegneskole og optaget på Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1901. Forlader Akademiet uden afgang i 1910.

Debuterer på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1908.

Er blandt andet repræsenteret på Statens Museum for Kunst, Holstebro Kunstmuseum, Aros Aarhus Kunstmuseum, Kunsten i Aalborg og Vejen Kunstmuseum.