NYHEDER Siden er opdateret d. 17. oktober 2018

 

Forside

Kontakt

CV

Maleri

Grafik

Arbejder på papir

Film

Fotoalbum

Blog

Skitseblokken

 

 

NYT FRA VÆRKSTEDET

 

 

 

 

"Julian Schnabels kunst lægger altså op til en mere sanselig og intuitiv tilgang til kunstoplevelsen, hvilket egentlig er et godt udgangspunkt - så længe værkerne rent faktisk kan bære det.

Udstillingens altoverskyggende problem er nemlig, at blandt de mange eksperimenter med materiale og tekstur, er alt for mange ligegyldige værker, der ikke efterlader det helt store, blivende indtryk. Som et kunstens svar på Donald Trump, er det bombastisk, men alt for ofte rodet og udygtigt"

Citatet stammer fra Christian Sallings anmeldelse i Århus Stiftstidende af Julian Schnabel-udstillingen 'Aktion Painting 1985-2017' på kunstmuseet ARoS i Aarhus, og i samme avis har kulturjournalist Hans Petersen konstrueret en sammenfatning af de anmeldelser - inklusive Sallings - som allerede foreligger af den aktuelle udstilling. "Julian Schnabel kom til Aarhus som en verdensstjerne. Men den amerikanske kunstmaler og filminstruktør får alvorlige hug af anmelderne for den udstilling, han lige nu og frem til marts har på Aros Aarhus Kunstmuseum". Blandt andet sådan hedder det i Petersens artikel, og det er da også rigtigt, at der er faldet en, to og tre stjerner af til udstillingen fra anmeldere fra Politiken, Jyllands-Posten og Stiften. Når det er sagt, bør det nævnes, at flere andre dagblade ikke endnu har publiceret anmeldelser af udstillingen. Der var under alle omstændigheder repræsentanter fra Børsen og Kristeligt Dagblad samt fra webportalen Kunsten.nu til stede ved pressemødet op til udstillingsåbningen. Min egen anmeldelse af udstillingen kan læses HER>

 

Installationsfotos fra 'Aktion Painting 1985-2017' (fotos: Anders Sune Berg)

 

Gavlmalerier i 50 år

Ved en reception i Remisen i Brande blev det for nyligt markeret, at det i disse dage er 50 år siden, Brande så at sige indskrev sig i kulturbevidstheden i kraft af, at man havde inviteret et antal kunstnere til at lave et tilsvarende antal gavlmalerier på nogle af byens husmure. I begyndelsen blev der set en anelse skævt til projektet af indbyggerne i den lidt søvnige stationsby, men efterhånden lærte borgerne, at holde af initiativet, som er levende og i konstant udvikling. Således er der kommet adskillige nye værker til, og de oprindelige er blevet restaureret, således der er sammenhæng mellem de oprindelige værker og de nye. Ved receptionen deltog tre af de overlevende kunstnere, og der blev fortalt adskillige anekdoter fra 1968, og ved samme lejlighed blev bogen 'Kunsten på gavlen' publiceret. Det er en historisk beskrivelse af hele processen om Brande som gavludsmykningernes hjemsted. Bogen er illustreret med historiske billeder samt nye fotografier af Lars Bay. Teksterne i bogen står - primært - Lene Bilgrav-Nielsen, Bente Jensen og Kurt H. Jørgensen for... se billeder af nogle af de mange gavlværker, som stadig eksisterer i Brande HER>

Man har valgt en grafisk version af Kai Führers gavlrelief fra 1968 til bogens forside

 

Problematisk renovering af skulpturpark

For omkring fire år siden besøgte jeg den cirkulære skulpturpark ved Birk i Herning. Det var mildest talt et rystende blik, der mødte mig, da jeg gæstede parken. For det første var flere af skulpturerne så medtagede, at de faktisk trængte til en gennemgående restaurering, og for det andet fremstod området, indkranset af mere eller mindre rådne jernbanesveller, mildest talt i forfald. Indercirklen var mest kendetegnet ved knæhøj ukrudt, som et antal køer prøvede at holde nede. Med andre ord: Det var et trist skue! Jeg havde på et tidspunkt mulighed for at påpege problemstillingen over for formanden for Kultur og Fritidsudvalget ved Herning Kommune, Johs. Poulsen og han blev faktisk nærmest en anelse indigneret over mine iagttagelser, men påpegede dog, at "det bliver der taget hånd om. Det behøver du ikke bekymre dig om!" Så bekymret var jeg nu heller ikke, men man må sige at kulturpolitikeren holdte ord. For nyligt blev området renoveret med arkitektbistand. De rådne og forurenende jernbanesveller blev fjernet og erstattet af corténstål. En æstetisk fin løsning, efter min mening. Et antal bøgehække, som adskilte de mange skulpturer, blev fjernet, og dermed blev området så at sige "åbnet" i forhold til antallet af skulpturer. Man havde dog blot glemt, at området er fredet, og at man dermed skulle søge Slots- og Naturstyrelsen om tilladelse, inden man gik i gang. Ifølge en artikel i dagbladet Jyllands-Posten har man fra styrelsen lavet en udtalelse til kulturministeren: "Det er fuldstændig mange på respekt for fredningen og staten som myndighed". Fonden, som i øvrigt også har Johs. Poulsen som formand, bag renoveringen søgte dog tilladelse til projektet i 2016, men på det tidspunkt var anlægsarbejdet allerede i fuld gang. Man blev af styrelsen bedt om at indstille arbejdet, hvilket ikke skete. En journalist fra Herning Folkeblad var begejstret over den virkelyst, der blev lagt for dagen og kaldte det hele for "en rigtig Herning-historie". Og her tror jeg ikke, at han refererer til datidens Aarhus-historier. Der har tilsyneladende været flere instanser, som har talt forbi hinanden i processen op til renoveringen. Således var landskabsarkitekt Steen Høyer ikke bekendt med, at området var fredet, da han påbegyndte sin rådgivning af projektet. Det sidste er, at kulturministeren har godkendt brugen af corténstål som erstatning for svellerne, men at bøgehækkene skal genetableres. Problemet er vistnok blot, at alle pengene, der er afsat til renoveringen er brugt... Se billeder fra skulpturparken, som den så ud før renoveringen HER>   

Jernbanesvellerne er erstattet af Corténstål i Skulpturparken ved Birk... Se flere billeder af den renoverede park HER>

 

 

2017 i billeder

 

DRY POINT

Et minut med koldnålsradering

- en video af

Jacob Nielsen

 

SYDBYENS FORVANDLING

...en fotodokumentar

 

BILLEDER FRA

BERLIN 2018

 

NYE ANMELDELSER:

 

"Livet handler også om døden"

Udstillingen 'Beyond the Body' på KunstCentret Silkeborg Bad sætter fokus på livet og døden

"Fra sølvsmed til "træmand"

Stor udstilling på Trapholt viser Kay Bojesen som andet og mere end skaberen af en abe i træ.

"Rockens afterparty på museum"

Rose Ekens fascination for rock and roll-scenen får en ny dimension med udstillingen 'Afterbeat' på Horsens Kunstmuseum

"Synonymet på den amerikanske drøm om storhed"

ARoS viser en udstilling med værker af stærkt vekslende kvalitet af den amerikanske kunstner Julian Schnabel