Nutidsmodernist i småt og stort

 

Maleren Mogens Gissel viser med udstillingen 'Minature' på Galleri Profilen i Aarhus, at kunstnerisk intensitet sagtens kan integreres i mindre formater.

 

******

Maleren Mogens Gissel er bosiddende i den mellemstore østjyske by Odder, og hans daglige rutiner er ganske enkle, og det samme kan man med en vis objektivitet sige om hans malerier - indtil man begynder at nærstudere den bredtfavnende verden, som Gissel tilsyneladende befinder sig i.

 

Som en fisk i vandet

Galleri Profilen i Aarhus viser nu et større antal værker af Mogens Gissel i kraft af en udstilling med titlen 'Minature', og det kan synes som om, udstillingen er grundfæstet i det lille format, der for en maler kan ses som en kompliceret størrelse. Ofte vil man blive fanget i en fælde, hvis man beslutter sig for at udfordre den begrænsede udstrækning.

 

Mogens Gissel er dog en kunstner, der oplagt befinder sig som en fisk i vandet i forhold til miniatureformatet. Uanset om der er tale om klare abstraktioner, hvor afgrænsningen mellem fladerne står konkret eller i tilfældet, hvor der er figurationer med en ekspressiv puls på dagsordenen, kan man objektivt set tale om en nutidig version af modernismen i sin konstitutive form.

 

Hvis man i forlængelse af iagttagelsen af de mange værker på væggene i Galleri Profilen karakteriserer Mogens Gissel som en repræsentant for en senmodernistisk bevægelse, har man muligvis blot defineret kunstneren ud fra en form for kassetænkning, der kunne tilfredsstille kunsthistorikernes behov for at definere en kunstner ud fra en stilistisk programsætning.

 

Diversiteter

En ting er imidlertid, hvordan man som beskuer afkoder en kunstners værker, en anden er, hvad kunstneren har af hensigter i forhold til værkernes immanente aspekter. Oftest bliver man i tilskuerens rolle næppe klogere på disse bagtanker, og i Mogens Gissels tilfælde ligger tolkningsgraden i høj grad hos betragteren. Således kan man sagtens føle sig fri i afsøgningen af narrativt forankrede enkeltheder i værkerne. 

 

Jeg nævnte i indledningen diversiteten i Mogens Gissels udtryk, og tilstedeværelsen af primært mindre værker, som oppebærer udstillingens elementære kriterium, men der ligger et drilleelement i udstillingstitlen 'Minature', som måske refererer til kunstnerens natur frem for værkernes fysiske format. Ikke desto mindre suppleres disse miniaturer ganske harmonisk af et antal større værker, som jeg mindes at have set tidligere. Her bliver man ofte indfanget i penselstrøgenes vidnesbyrd på lærredsfladen. Faktisk er den klassiske metode, der blot benævnes "olie på lærred" dog en sjældenhed på udstillingen, da langt de fleste af udstillingens værker forarbejdet på plade.

 

En institution i institutionen

I enkelte tilfælde oplever man dog en af Gissels signaturer, som består af en eller adskillige zigzaglinjer, der i periferien af kompositionerne sammenholder disse, og dermed understreger den postmodernistiske drivkraft i værkerne. Det kan synes som disse elementer er udsprunget af en intuitiv kraft hos kunstneren i bestræbelserne på at give perspektiv til billedmæssige variationer, som giver dynamik snarere end kaos.

 

Det samme kan man roligt antyde vedrørende udstillingens ophængning, som ikke blot skaber liv i relation til de enkelte værkers indbyrdes kommunikation på vægfladen, men samtidigt giver en fyldig intensitet i udstillingsrummet.

 

Galleri Profilen har gennem mange år manifesteret sig som et galleri, der hylder, udstiller og formidler den senmodernistiske billedkunst. Det er derfor ikke specielt bemærkelsesværdigt, at galleriet som institution nu udstiller en kunstner, som efterhånden kan betragtes som en institution på den danske kunstscene. Specifikt er det udstillingens sanselige impuls, der er interessant - og det i adskillige henseender.   

 

MOGENS GISSEL - 'MINATURE'

GALLERI PROFILEN

Grønnegade 93, Aarhus C.

Til den 13. april 2018

 

BLÅ BOG:

Mogens Gissel

Født 1941 i Odder

Uddannet som reklametegner og som billedkunstner autodidakt

Debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1964

Har modtaget Statens Kunstfonds tre-årige arbejdslegat i 1992

Fra 1998 modtager af Statens Kunstfonds livsvarige ydelse

Har modtaget Eckersberg Medaljen i 2003

Er blandt andet repræsenteret på kunstmuseet Aros i Aarhus og medlem af kunstnersammenslutningen Corner

Mogens Gissel bor og arbejder i Odder.

 

Se billeder fra udstillingen HER>