Museum Jorn mindes Per Kirkeby med kraftpræstation

 

En mindre kendt, men væsentlig side af Per Kirkebys kunst, markerer posthumt kunstnerens 80 års fødselsdag i Silkeborg

 

******

Da Deres udsendte i foråret deltog i åbningen af en udstilling på et af landets store kunstmuseer, henvendte museets direktør sig pludselig ved vores bord med beskeden om, at Danmarks store kunstner, Per Kirkeby, var død. Denne nyhed satte en dæmper på festlighederne på trods af, at Kirkeby de seneste år havde kæmpet med en alvorlig sygdom.

 

Således er Per Kirkeby ude af stand til at opleve Museum Jorns blændende udstilling med et imponerende afsæt i hans arkitektoniske eksperimenter, hvor hovedvægten aktuelt er lagt på ikke mindre end 18 murstensskulpturer, der af et murersjak er opført hen over sommeren i museets sale for skiftende udstillinger.

 

Skulptur eller arkitektur

Per Kirkebys første egentlige fast placerede murstensskulptur blev opført i Ikast i 1973. Formen differentierer sig fra det omkringliggende parcelhusmiljø, da den bringer associationer til såvel dansk klassicisme som mayakulturens bygningsværker, hvilket er naturligt, da Kirkeby nogle år før denne skulpturs tilblivelse foretog en rejse til netop mayaernes områder i Mellemamerika.

 

Per Kirkeby havde dog allerede som ganske ung i 1966 konstrueret en interimistisk skulptur, som blot bestod af et antal mursten stablet oven på hinanden i forbindelse med en udstilling i København. Denne tilsyneladende simple konstruktion udgør dog et præliminært kapitel i et forløb, der munder ud i et enormt antal af disse arkitektoniske værker.  

 

Mulige diskussioner om, hvorvidt Per Kirkebys murstensskulpturer befinder sig under deskriptionen arkitektur eller rendyrket skulptur, kunne være væsentlige, når man befinder sig i det labyrintiske miljø på Museum Jorn, og udstillingen giver da også tilfælde på målrettede arkitektoniske projekter, som kunstneren har involveret sig i gennem årene.  

 

Et interessant eksempel udgør modellen af Kirkebys idé om et kunstmuseum i Aarhus, og her blev han som bekendt overmatchet af Schmidt Hammer Lassens kube, der fandt sin totalitet, da Olafur Eliassons regnbue blev monteret på toppen. I et tæt samarbejde med arkitekten Jens Bertelsen giver Kirkeby dog et vedkommende bud på, hvordan museumsbyggeriet kunne være udført i model- og skitseform. 

 

Fri bevægelse

I det indledende rum mødes man af udstillingens mest omfattende værk, som sammen med et par mindre skulpturer i den klassiske røde tegl, frister beskueren til et inkluderende blik på Per Kirkebys idé om skulpturen set i et socialt perspektiv. Her kan man frit bevæge sig rundt i værket og i det samme skaber skulpturen en harmoni i kontrast til museets hvide vægge. Her optræder formidlingsteksterne diskret - og intet andet. Længere fremme finder man en bænklignende struktur, der har korset som tema. Her kan man sætte sig og studere skitserne, som her har fundet plads på museets vægge.

 

Gennemgående er de mange skulpturer udført i terrakottafarvede mursten, men i et enkelt tilfælde har kunstneren - Münster i 1986 - valgt den gule mursten i udførelsen. Den opadstræbende form fungerer overvejende enkel og monokrom, hvilket også kendetegner flere af de andre værker på udstillingen.

 

Arkivets potentiale

Kort før Per Kirkeby døde i maj, overgik hele kunstnerens arkivmateriale til Museum Jorn, og når man skal give en definition på hans mange udtryk, er en sådan donation at betragte som en gave til kuratoren bag udstillingen. Her har man muligheder for at give publikum alternative potentialer i forhold til at orientere sig i en kunstners tankesæt i kraft af, at man umiddelbart har lejlighed til at vise skitsebøger, modeller, tegninger og andet baggrundsmateriale.

 

Den mulighed har Museum Jorns interne kurator, Lucas Haberkorn, gjort eksemplarisk brug af i bestræbelserne på at give indblik i en stor kunstners bestandige søgning efter det formfuldendte. Som grundige supplementer til de grandiose skulpturer samt de udsøgte modeller af projekter optræder dele af det kolossale arkivmateriale som elementer fra kunstnerens privatsfære.

 

I det hele taget står udstillingen 'Per Kirkeby - Maskiner for lys og skygge' som en kraftpræstation i sin hyldest til en kunstner, der muligvis er kendt og berømmet som maler. Der er dog ikke desto mindre mange gode grunde til at foretage en dybtgående iagttagelse på en mindre kendt side af Per Kirkebys samlede værk. 

 

'PER KIRKEBY - MASKINER FOR LYS OG SKYGGE'

MUSEUM JORN

Gudenåvej 7-9, Silkeborg

Til den 9. december 2018

 

BLÅ BOG

Per Kirkeby

Maler, grafiker, billedhugger og forfatter m.m.

født 1938 i København

Cand. mag i geologi fra Københavns Universitet i 1964, aktiv i Den Eksperimenterende Kunstskole i København 1962-1966

Professor ved kunstakademierne i Karlsruhe og Frankfurt 1978-1989

Repræsenteret i et utal af kunstmuseer og samlinger i ind- og udland, lige som han har repræsenteret Danmark ved Biennalen i Venedig og Documenta i Kassel.

Dør i sit hjem i Hellerup den 9. maj 2018

 

Se billeder fra udstillingen HER>