Moderne kunst samlet med entusiasme

 

Den nordiske modernisme er historisk set en farverig og eksplosiv affære, hvilket nu kan opleves i Aalborg, hvor en storslået norsk samling er sat i scene på byens kunstmuseum.

 

******

I min egenskab af kunstanmelder fik jeg for et par år siden overdraget et antal bøger, som belyste en del af værkerne i den norske Canica Kunstsamling. Samlingen er opbygget af forretningsmanden Stein Erik Hagen i tæt samarbejde med samlingens faste kurator Steinar Gjessing, og den boglige præsentation af samlingen tydeliggjorde ret klart for mig, at den er intet mindre end formidabel.

 

Netop Canica-samlingen udgør nu en del af udstillingen 'Nordisk modernisme - Inventing the Future' på kunstmuseet Kunsten i Aalborg, og i samspil med museets egen samling samt nogle enkelte tilføjelser, fortæller udstillingen på forbilledlig vis historien om den modernistiske epoke i Norden, og det er faktisk interessant, at fortællingen kan foldes ud med afsæt i to væsentlige kunstsamlinger.

 

Eksplosiv udvikling

Man bliver overrasket af de udstillede værkers karaktertræk, og Deres udsendte blev adskillige gange under den første gennemgang af udstillingen lamslået, da adskillige værker ikke var, hvad jeg formodede, de var. Bedst som jeg var overbevist om, at jeg havde spottet en serie abstrakte malerier af Franciska Clausen, kunne jeg ved et nærmere studie konstatere, at der var tale om værker af Clausens norske samtidige Ragnhild Keyser.

 

Det er i det hele taget oplagt, at den abstrakt-konkrete kunst udviklede sig eksplosivt i mellemkrigsårene i Norden. Oplagte referencer til den hollandske gruppering De Stijl finder man hos Erik Olson, som tog nogle bemærkelsesværdige skridt i kraft af, at han senere udviklede et langt mere surrealistisk billedsprog, og har man én gang sagt surrealisme i et nordisk perspektiv, har man også sagt Wilhelm Freddie, Vilhelm Bjerke Petersen og Harry Carlsson - og det er blot for at nævne nogle enkelte, som lod sig inspirere af den surrealistiske bevægelse i 1930'erne og frem.

 

Dramatiske drømmesyn

Vi skal imidlertid helt tilbage til 1911 for at finde to malerier, der sammenfatter Canica-samlingen med museet i Aalborg. Harald Giersings to malerier af fodboldspillere i aktion er naturligt placeret side om side som en logisk introduktion til udstillingen. Her befinder man sig selvfølgelig i modernismens indledning, og hvad der umiddelbart ligner en groft og furiøs malemetode, giver grobund for malerkunsten i de næste 100 år. Hvis man tager en iagttagelse på Gösta Adrian-Nilssons kubistiske kompositioner fra tiden omkring første verdenskrig, er der ikke langt til en del af vor samtids malerkunst.

 

Det kan forekomme håbløst at foretage enkelte nedslag i en udstilling, der spænder så vidt i skildringen af den første halvdel af 1900-tallets kunst, som tilfældet er; men udfordringen er ikke til at negligere, så jeg tillader mig forsigtigt at fremhæve Harry Carlssons kombination af maleri og collage i værket 'De tomme sæders passager' fra 1934. Der er adskillige gode grunde til at Carlssons bevidste brug af konturlinjen, som Wilhelm Freddie i disse år opløser til et udtryk, der er sammenligneligt med nogle af de store forbilleder fra Europa.

 

Richard Mortensen har også eksperimenteret med underbevidsthedens temaer i 1930'erne, hvilket ses i en serie malerier. Vilhelm Bjerke Petersens dramatiske drømmesyn udgør tillige væsentlige islæt i det surrealistiske afsnit. Til gengæld står flere værker af de kunstnere, der senere kom til at udgøre Cobra-gruppen, en smule svagt, men det kunne muligvis skyldes den store opmærksomhed, der er blevet disse kunstnere til del i de senere år. Man når et mæthedspunkt.

 

Bindegale individer

Jeg bør nævne udstillingens katalog, som udgør ikke mindre end en 240 siders beskrivelse af en epoke i nordisk kunst. Her finder man inspirerende tekster af Kunstens direktør Gitte Ørskou, tidligere leder af Randers Kunstmuseum Finn Terman Frederiksen, Charlotte Ashby, Dorthe Aagesen og ikke mindst Kunstens litterære redaktør Cecilie Marie Dalhoff, der grundigt beskriver København som kraftcenter for den samlede nordiske modernisme.

 

Man kan muligvis betragte kunstsamlere som bindegale individer, der sætter alt og mere til ind på at erhverve sig kunst i diverse kategorier, men for os andre er deres entusiasme befordrende, og når samlingerne bliver orkestreret, som det nu er tilfældet i Aalborg, er det faktisk en fornøjelse at være kunstanmelder.   

 

KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART

NORDISK MODERNISME - INVENTING THE FUTURE

Kong Christians Allé 50, Aalborg

Til den 1. juni 2019

 

Se billeder fra udstillingen HER>