Michael Ancher, Skagens lys - og kvinderne

 

Hovedmuseet ved Skagens Kunstmuseer viser i kraft af en forbilledlig formidling og en smuk iscenesættelse værker af Michael Ancher med kvinden som motiv

 

******

Man kan vel dårligt forestille sig et mere farligt arbejde end fiskeriet på Michael Anchers tid. Ofte tog havet de hårdtarbejdende fiskere, som efterlod deres familier tilbage som enker og faderløse. Ancher afbildede gang på gang den drøje hverdag blandt Skagens fiskere, og spørgsmålet "vil han klare pynten?" blev således skildret i et ikonisk maleri, hvor beskuerne til dagligdagens livsfarlige erhverv udpensles ned til mindste detalje. Her fremstår selv Skagens legendariske lys i en dyster tone.

 

Lyset og tusmørket

Den skyggefyldte palet er i sjældne tilfælde et tema hos Michael Ancher, når han beskæftiger sig med kvinden som motiv. Udstillingen 'Michael Ancher og kvinderne i Skagen' finder sted i hovedafdelingen af Skagens Kunstmuseer - tidligere blot kendt under navnet Skagens Museum - og her finder man en side af Michael Ancher, der med kvinden som mellemled skildrer livet i Skagen med områdets sagnagtige lys som en subtil medspiller. Når dunkelheden indfinder sig her, er det i en version, hvor motivet fordrer et stemningsgivende tusmørke.

 

Det forekommer naturligt, at Michael Anchers hustru, Anna, og datteren Helga optræder ofte i kunstnerens motivverden, men det er påfaldende, at Anchers svigermor Ane Brøndum ret ofte udgør et motivisk tema, og dette ses ikke blot gennem adskillige oliemalerier, men også i en udstilling, som tillige finder sted på museet, hvor man ser et utal af tegninger, som Ancher har foretaget af sin svigermor.

 

Hvis man ser bort fra de familiært baserede værker, er det påfaldende, hvordan Michael Ancher med en virtuos penselføring fremstiller såvel den anonyme som den navngivne eksistens i persongalleriet. Dette ses tydeligst udført i et antal malerier, som skildrer et stort antal kvinder fra Skagens daglige miljø. Flere optræder som ukendte med titler som 'Portræt af ung kvinde', men ikke desto mindre fremstår disse kontrafejer som friske indslag i en imponerende helhed.

 

Der er dog en identitet på pigen Maren Sofie i et maleri fra 1882. Hvis man ser bort fra den tidstypiske klædedragt, kunne billedet være malet for nyligt - og den strikkende Maren Sofie kunne såmænd sidde og studere skærmen på en smartphone. Så friskt og umiddelbart fremstår maleriet.

 

Skitsernes betydning

Udstillingen integrerer det intime med det monumentale, og her der ikke blot tale om sammentræf af stort og småt. Der ligger flere formidlende og pædagogiske målsætninger til grund for, at man kan se skitseagtige arbejder i harmoni med store værker, hvor helt oplagt bør nævnes 'En barnedåb' fra perioden 1883-1888.

 

Det samme forhold spiller ind i mesterværket 'Juledag 1900' fra 1903, som nemt kunne opleves som en sentimental og romantiseret skildring af en højtid i Skagen, hvis ikke de fem hovedpersoner rummede en dragende mystik, som legemliggøres i kraft af modellernes tilsyneladende optagethed af et bestemt emne uden for billedets flade. Flere skitser er udstillet sammen med værket, og netop i skitsen afsløres en kunstners begavelse. Michael Ancher var også en mester i det hastige penselstrøg.

 

Smuk iscenesættelse

Det er meget interessant at iagttage et specifikt maleri malet i to tilsyneladende ens udgaver. 'En strandpromenade' kan på udstillingen ses fra to sider, og studerer man kompositionerne nærmere, vil man opdage, at en del af en båd er til stede på det ene maleri. På den anden og senere udførte version er båden fjernet, udførelsen mere grundig og kompositionen samlende og præcis.

 

Sådanne eksempler fører på forbilledlig vis publikum ind i et forskningsbaseret univers i forhold til historien om en væsentlig skagensmaler, og hele konceptet omkring Michael Anchers skildring af Skagens kvinder er orkestreret i en smuk og stilfærdig iscenesættelse, der blot understreger alle toner i livet, som det leves i Skagen i årene umiddelbart før og efter år 1900.

 

'MICHAEL ANCHER OG KVINDERNE FRA SKAGEN'

SKAGENS KUNSTMUSEER

Brøndumsvej 4, Skagen

Til den 26. august 2018.

 

BLÅ BOG:

Michael Ancher

Født 1849 på Bornholm, død 1927 i Skagen

Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi 1871-75

Debuterer på Charlottenborgs Forårsudstilling 1874 og besøger samme år Skagen for første gang

Gifter sig med den 10 år yngre maler Anna Ancher i 1880 og bosætter sig fast i Skagen

Modtager Eckersberg Medaljen i 1889 og guldmedalje på Verdensudstillingen i Paris samme år.

Stifter sammen med vennen og maleren P.S. Krøyer Skagens Museum i 1908.

 

Se billeder fra udstillingen HER>