Mere end en tur op og ned ad Mindernes Allé

 

På Utzon Center i Aalborg har man iscenesat et miljø, der beskriver tegnestuen Vandkunstens primære værdier og grundsyn. Det er fremragende, og ikke blot et nostalgisk trip.

 

******

Mange kvadratmeter træfinér er det første, jeg registrerer under mit besøg på udstillingen 'Bo Bedre med Vandkunsten' på Utzon Center i Aalborg, og det nævner jeg, da netop disse rå finérplader ofte bringes i spil, når museer disponerer skiftende udstillinger. For det meste skriger man nærmest efter en museumstekniker med en pensel og en spand maling, men ikke i den aktuelle udstilling, der sætter et sympatisk fokus på en arkitekturvirksomhed, som har præget adskillige miljøer i et halvt århundrede.

 

Tegnestuen Vandkunsten blev til i 1970, og her befinder vi os som bekendt i en tid, der ser markant anderledes ud end i dag. Det gælder ikke mindst inden for arkitekturen, som i perioden var præget af en apriorisk brutalisme, der trak linjer tilbage til Le Corbusiers idéer om boliger som beboelsesmaskiner, hvori mennesket var brikker i et større arkitektonisk spil.

 

Alternative boformer

I begyndelsen af 1970'erne var hippiernes budskab om fred, kærlighed og harmoni for længst blevet overskygget af helt andre og ganske voldsomme begivenheder, og med indtagelsen af et nedlagt militærområde på Christianshavn, fik en ny generation mulighed for at eksperimentere - også med alternative boformer, hvilket udviklede en fremrykkende og anarkistisk arkitektur, hvori fantasien spillede en hovedrolle.

 

Når man bevæger sig rundt i udstillingen - eller nærmere installationen - på Utzon Center, erfarer man hurtigt, at det ikke er beton, der præger Vandkunstens livssyn vedrørende, hvordan man kan skabe beboelse til mennesker. I det hele taget synes det, som har medarbejderne ved Vandkunsten en stærk bevidsthed om materialevalg. Man ser ofte nutidens nybyggeri i et perspektiv, som blot om en snes år vil optræde som slidt slum og det er tydeligt, at man på Vandkunsten gerne vil modgå netop denne tendens.

 

Læser man i udstillingens formidlingsmateriale, vil man erfare, at tegnestuen lægger stor vægt på renoveringsprojekter og faktisk lægger op til, at fremtidens arkitekturarbejde har en ikke ubetydelig rolle at spille på det punkt. For tiden er man f.eks. i gang med et større rekonstruktion af boligområderne i Albertslund, hvor sliddet har været påfaldende i flere år. Nu skaber man nye miljøer i en kerne, som faktisk har vist sig praktisk bæredygtig.

 

Usvækket progressivitet

Det kunne være fristende, at se Vankunsten og den aktuelle udstilling udelukkende som en virtuel rejse op og ned ad Memory Lane - Mindernes Allé - men en alene nostalgisk vinkel på virksomheden vil slet ikke være rimelig. Udstillingen giver gennem en grundig tidslinje et gennemført indblik i, hvad tegnestuen har udført i de 50 år, den har været aktiv. Et større antal modeller illustrerer samtidigt, at progressiviteten står usvækket.

 

Nogle af de udstillede projekter har vist sig, ikke at kunne gennemføres. Blandt disse et koncept, der har udgangspunkt i husbåde lanceret som præfabrikerede, flydende hjem. Jeg er ikke klar over hvornår idéen er udtænkt, men netop i dag ville et sådant scenario i et land med vand give næring til tanken om nye og vedkommende boformer. Til gengæld er et andet og nok så interessant projekt under udførelse i Grønland. Det bør stå klart, at naturen her må sættes i spil i forlængelse af arkitekturen. "Lad naturen flytte ind", hedder det i beskrivelsen af den nye byggeskik i et område, hvor forholdene ofte opleves som ekstreme.

 

Princippet om kollektivisme

Som jeg nævnte tidligere, er den centrale del af udstillingen på Utzon Center en form for installation, som i sig selv beskriver Vandkunstens idéer om boligen som ramme om hverdagen. Kritikere kunne angribe koncepterne med reference til kulturradikale principper om kollektivisme og korrekthed i en miljøpolitisk forstand, og sådan ser Vandkunstens verden - også - ud. Heldigvis for dét!

 

Afsættet er dog ikke blot forankret i en tid, hvor man tog på trip i en bevidsthedsudvidende udgave. Det er i langt højere grad grundfæstet i et behov for at skabe innovative og blivende rum omkring selve eksistensen.

 

BO BEDRE MED VANDKUNSTEN

UTZON CENTER

Slotspladsen 4, Aalborg

Til den 28. februar 2021

 

Se billeder fra udstillingen HER>