Maleri med melankolien som usynlig ledsager

 

Tilfældighedernes magi og kunstnerisk kontrol går i smuk harmoni i ny udstilling på Horsens Kunstmuseum.

 

******

"Oluf Høst har ikke levet forgæves". Denne sætning udgjorde min første og umiddelbare tanke, da jeg betrådte udstillingslokalet i Horsens Kunstmuseums stueetage ved åbningen af Lærke Lautas udstilling 'Dissolve'.

 

Indskydelsen vedrørende den bornholmske klippe af en kunstner var dog udelukkende rodfæstet i et enkelt maleri på udstillingen, men netop dette titelløse værk besidder en størrelse, så det kun vanskeligt lader sig overse, og efter yderligere granskning kunne en langt mere gennemgribende analyse af udstillingen tage sin begyndelse.

 

Overgange

Er man bekendt med Lærke Lautas hidtidige kunstneriske løbebane, vil man muligvis huske et større antal videoprojekter, som perspektiverer mennesket i dets mangfoldige roller. Dem er der imidlertid aktuelt ingen af, men udstillingens titel 'Dissolve' refererer ikke desto mindre til en funktion i et videoprogram, nemlig den mekanisme, som visualiserer overgangen fra en sekvens til en anden på storyboardet.

 

Her er mulighederne i et professionelt videoredigeringsprogram utallige, og det paradoksale heri er, at jo flere spidsfindige effekter, man i redigeringsprocessen gør brug af, des mere amatøragtig forekommer det endelige resultat af værket. Netop her kan man skabe en parallel til den aktuelle udstilling. Ingen unødige tricks indrammer de udstillede værker, og overgangen fra maleri til maleri dannes af noget så lavfrekvent i museale sammenhænge som nogle meter hvid væg.

 

Således frigjort fra mere eller mindre opfindsomme indslag står malerierne som fragile elementer i det store hvide univers, og i det lys kan man skabe sit eget billede på, hvordan metode og efterspil går i eksemplarisk harmoni. I Lærke Lautas maleri finder man ingen entydigt tunge eller dystre tilstande, men alligevel ligger der under de sarte farvelag en grundstemning af melankoli.

 

Tilfældighedens ramme

Det er nødvendigt at se længe på Lærke Lautas enkelte værker, hvis man skal drage en konklusion, der korresponderer de samlede iagttagelser. Der åbnes for en tolkningsmulighed i kraft af, at et antal af de udstillede malerier primært skildrer motiverne i en tydelig figurativ accentuering. Afskridter man alligevel den samlede helhed, vil man snart erfare, at der er tale om en udstilling, som primært går det abstrakte maleris ærinde - dog med klausuler.

 

Ofte er de akvarellignende kompositioner afsluttet med en klar horisont, der vidner om, at kunstneren er sig bevidst om et perspektivisk sigte, som sætter andre og langt mere sofistikerede motiver i scene, end hvad man muligvis kunne forestille sig som en oprindelig hensigt. Lauta fortæller om sin arbejdsmetode med afsæt i lærreder placeret horisontalt på gulvet. Akrylfarverne placeres i tynde lag, og inden for, hvad man kunne betegne som tilfældighedens ramme, opstår motiverne.

 

Intakte muligheder

Sammentræffets magi går således i overensstemmelse med den kunstneriske kontrol, hvilket muligvis ikke er så usædvanligt i billedlige processer. Mange vil kende metoden fra akvarelmaleriet, hvor man mister kontrollen med farven på det drivvåde papir, hvorefter man så at sige "rydder op" i det rod, der er opstået, og hvori farverne flyder sammen til et forstemmende intet. 

 

Bevidstheden om billedplanets muligheder er tydeligt intakt hos Lærke Lauta, og derfor når hun i mål med malerierne, men det kræver sit af en aldershæmmet kunstanmelder ikke at skabe associationer bagud i kunsthistorien - til førnævnte Oluf Høst, Mark Rothko og måske især den på vore breddegrader ret ukendte Helen Frankenthaler. Den afsluttende reference bør ubetinget ses som et kompliment.

 

LÆRKE LAUTA - 'DISSOLVE'

HORSENS KUNSTMUSEUM

Carolinelundsvej 2, Horsens

Til den 13. april 2020

 

BLÅ BOG

Lærke Lauta, maler og videokunstner, født 1974

Uddannet ved Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 1995-97 og på Det Kgl. Danske Kunstakademi 1997-2001

Har deltaget i utallige udstillinger i ind- og udland

Arbejder og bor i København

 

Se billeder fra udstillingen HER>