Maksimal minimalisme i Aalborg

 

Hvad der ved første indtryk virker som et indviklet udstillingsprojekt i Kunsthal Nord i Aalborg, viser sig som ret ukompliceret.

 

******

Da jeg besøgte Kunsthal Nord med henblik på at se udstillingen 'Indoors' et par dage inden, udstillingen åbnede, blev jeg ret omgående i tvivl om, hvorvidt min disponering vedrørende tidspunktet var den rigtige.

 

Min nysgerrighed angående de to kunstnere Claus Egemose og Michael Mørk og deres fælles alter ego Allan Gabi og beretningen om dette samspil påbød mig imidlertid at indfinde mig i kunsthallen to dage før den officielle åbning, da kunstnerne i slutfasen af udstillingens opbygning foretog en artist talk, som jeg var sikker på kunne give svar på en del spørgsmål, som havde ophobet sig i min bevidsthed om trioen Egemose/Mørk/Gabi.

 

Voluminøs installation

Jeg blev i første omgang mødt af et scenarie, der mest af alt lignede en byggeplads, men et besøg på en hyggelig café og en kop kaffe gav kunstnerne og deres assistenter den fornødne tid til at få udstillingen - så godt som - færdiggjort, så rummene nu stod i en form, der kunne retfærdiggøre en analyse.

 

Kunstnerne har disponeret rummene i Kunsthal Nord således, at de er bragt på afstand af hinanden - dog alligevel bragt i fællesskab i kraft af en større aluminiumsinstallation, som de tilsammen har udført under pseudonymet Allan Gabi. Værkets placering bør nok ses som konsekvensen af dets voluminøse gestalt. Sjældent har det centrale udstillingsrum i kunsthallen været fyldt så markant ud, og ofte har jeg fremhævet netop rummenes udfordrende karakter på kunstner og værker.

 

Installationen rummer elementer fra arkitektur i sin mest nutidige form, og den er inkluderende i forhold til publikum, da den er forsynet med en slags gangbro, så det er muligt at iagttage den indvendigt såvel som på - omend kort - afstand. Et interessant element er et antal bakker placeret diverse synlige steder i konstruktionen. Disse har hver især en stærk bundfarve, som dog kun anes, da disse bakker er fyldt med en sort væske, der er svært transparent.

 

Stedspecifikke værker

Man mødes ellers af en meget let installation i det forreste udstillingsrum. Værket er ikke nyt, men dog modificeret inden for de seneste år. Claus Egemose har skabt en skulpturel enhed opbygget af stof. Installationen suppleres i indledningen af et antal mindre værker, som rummer forskellige former for ornamentik, som Egemose har været ret inspireret af.

 

Længere fremme i kunsthallen har Michael Mørk skabt værker stedspecifikt til Kunsthal Nords komplicerede arkitektur. Her er det væsentligt at påpege, at historiske hensyn ikke giver muligheder for at bearbejde rummene synderligt, men visse vægge kan dog bemales, og Mørk har brugt bogstavstrukturer til at underbygge en installation med et bord og en reol. Også i dette ret konkrete miljø er der placeret et antal værker på væggene; men Mørk synes i modsætning til Egemose at ramme en historisk åre, der peger bagud til en minimalisme fra 1900-tallet.

 

Varierede ting i spil

I relationen Egemose og Mørk med den subtilt fungerende Allan Gabi som mellemmand, ser man dog ikke på noget tidspunkt arbejder udført som rene monokrome værker. Man er tæt på, men for det første ville det sandsynligvis fungere som kunstnerisk selvmord, hvis man gjorde det i kunsthallens postindustrielle miljø. For det andet har de to - eller tre - kunstnere andre og langt mere varierede ting på spil end blot at foretage et historisk greb, som kunne bringe publikum ind i en tryg ramme med elementer fra maleren Piet Mondrian og arkitekten og formgiveren Gerrit Rietveld fra den legendariske hollandske De Stijl-gruppe..

 

Man kan ikke desto mindre meget klart mene, at udstillingen 'Indoors' gør det komplicerede enkelt, og man kan samtidigt mene noget, der bringer det sammensatte begreb "maksimal minimalisme" frem i lyset. Dette lyder muligvis som en sproglig konstruktion, men en sådan går også fint i balance med udstillingen i Aalborg. 

 

CLAUS EGEMOSE, MICHAEL MØRK & ALLAN GABI - 'INDOORS'

KUNSTHAL NORD

Kjellerups Torv 5, Aalborg C

Til den 13. april 2020

 

BLÅ BØGER:

Claus Egemose, født 1956.

Er medstifter af kunsttidsskriftet PIST PROTTA og har deltaget i museumsudstillinger i Danmark, Finland, Holland og Island og sideløbende arbejdet med egne udsmykninger.

 

Michael Mørk, født 1959.

Er som billedkunstner autodidakt.

Har blandt andet udstillet på kunstmuseerne i Esbjerg, Holstebro og Randers samt i Mønstings Hus på Frederiksberg.

 

Begge kunstnere bor og arbejder i København.

 

Se billeder fra udstillingen HER>