Kunst som videnskabelig øvelse

 

Som udstillingsgæst bliver man underholdt både som iagttager og deltager i tyske Carsten Höllers værker, hvilket kan opleves på to udstillinger i Aalborg og i København.

 

******

Ganske vist finder der to udstillinger sted sideløbende i Danmark med den verdenskendte, tyske kunstner Carsten Höller, og har man sagt Copenhagen Contemporary i København, er man samtidigt nødt til at forholde sig til udstillingen på kunstmuseet Kunsten i Aalborg, da det er den, som denne anmeldelse tager afsæt i.

 

Carsten Höllers kunstneriske praksis befinder sig i et krydsfelt mellem kunst i sin mest kølige, æstetiske form og videnskaben. Det esoteriske aspekt har en naturlig base i kunstnerens baggrund som forsker i biologiske anliggender, og dette har udviklet sig til et kunstnerisk projekt, der rekognoscerer i, hvordan mennesker observerer verden.

 

Videnskab kontra kunst

Der er naturligvis en klar differens i relation til, hvordan man arbejder som videnskabsmand og som kunstner. I videnskaben beskæftiger man sig med at nå frem til et mål til nytte for menneskeheden. Med andre ord: man søger svar på alle de spørgsmål, som står i vejen for en endegyldig løsning på en given problemstilling. I dette forhold går kunstneren den modsatte vej. Her stilles spørgsmål, som muligvis ikke umiddelbart lader sig besvare - og det er i det rum, Höller eksperimenterer med menneskets tolkning af omverdenen.  

 

Den aktuelle udstilling, der har fået den mundrette titel 'Behaviour', som, hvis man foretager en direkte oversættelse, betyder "opførsel"; men jeg vil foretrække termen "adfærd", der refererer umiddelbart til udstillingens tema. Allerede her trænger adskillige spørgsmål sig på. Blandt andet hvordan reagerer vi, hvis vi ser tilværelsen på hovedet? Det er faktisk muligt, da der på udstillingen stilles et antal såkaldte Upside-Down-Goggles til rådighed. Man ifører sig brillen, og virkningen er skræmmende og afstedkommer en tilstand af beruselse, som dog heldigvis forsvinder i samme øjeblik, man affører sig konstruktionen.

 

Rent fysisk er udstillingen i Kunstens store sal for skiftende forevisninger iscenesat med skulpturer fremstillende diverse svampearter, en spejlkonstruktion og en psykedelisk installation af neonlys, der viser tid i tiendedele i 10 timer frem for 24, samt en roterende seng, som publikum faktisk har mulighed for at overnatte i formedelst et beskedent beløb. Alt er jo relativt!

 

Et scenisk greb, der virker

Individets påvirkning af dufte har udgjort en udpræget del af samtidskunstens oplevelsesprincipper i de seneste år, og hos Carsten Höller er dette element også i spil. Det virker dog som om, at netop denne påvirkning af den menneskelige psyke efterhånden er ved at udvande sig selv, og et større antal piller, der enkeltvis falder ned fra loftet, synes også mere som en idé end som et originalt indslag i en ellers ekstravagant syntese.

 

Til gengæld opstår der en fantastisk kollision mellem Carsten Höllers version af konstruktivisme og den moderne malerkunst, da man har valgt at indramme udstillingen med salonophængninger på to af udstillingsrummets vægge. På en væg optræder et større antal af abstrakt-ekspressionistiske malerier fra museets samling, som Höller har være på opdagelse i. På den modsatte væg kan man beskue et tilsvarende antal konkret-abstrakte værker med geometrien som udgangspunkt.

 

Hvis dette sceniske greb lyder en anelse spekulativt, kan jeg blot fortælle, at det virker. Modstykket i forholdet maleri og videnskabeligt baserede installationer fungerer, og forstærker såvel de modernistiske værker på væggene som udstillingens centrale organismer.

 

Jeg nævnte i begyndelsen af denne anmeldelse en udstilling, der kører parallelt med udstillingen i Aalborg. Hvis man skal se Carsten Höllers udstilling 'Reproduction' i Copenhagen Contemporary som en alternativ udfordring af den menneskelige psyke, er der noget, som tyder på - hvis man iagttager billederne på kunsthallens presseside - at det her foregår i et langt mere farverigt scenarie, end man oplever det på Kunsten i Aalborg, men dette forhold viser vel blot, at Carsten Höller er en kunstner, der med eller uden videnskabelig ballast i kufferten, mangfoldigt foretager sine sonderinger.

 

CARSTEN HÖLLER - BEHAVIOUR

KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART

Kong Christians Allé 50, Aalborg

Til den 23. februar 2020

 

BLÅ BOG

Carsten Höller, født 1961 i Bruxelles, men er tysk statsborger.

Uddannet forsker ved universitetet i Kiel med speciale i insekter.

Begynder at arbejde med kunst i slutningen af 1980'erne.

Har blandt andet udstillet på Tate Modern i London, Hamburger Bahnhof i Berlin og på Venedig Biennalen.

Han bor og arbejder i Stockholm, Sverige og i Biriwa, Ghana.