Kunstnerens værker rammer, hvor de skal

 

I sine nyeste værker fremstiller Jes Fomsgaard et univers, der fremstår ildevarslende tæt på den industrielle og aktuelle virkelighed.

 

******

For år tilbage slog billedkunstneren Jes Fomsgaard primært igennem som grafiker. I hans motivkreds oplevede man ofte bizarre optrin af mere eller mindre teatralsk karakter. Det var som gik narren hele linen ud til det afbillede publikums store jubel. Med andre ord: Fomsgaard skabte refererende værker på papiret forankret i raderingens streger og flader.

 

På et tidspunkt forsvinder denne cirkusverden fra Fomsgaards arbejder, og de fleste vil muligvis efterfølgende erindre et billede af arkitektoniske signalementer fra en verden tilsat kunstnerens egen indstilling til arkitekturens muligheder. Der var med andre ord sjældent tale om afbildning af konkrete bygningsværker, men i højere grad tilsyneladende en form for sampling af bygningskonstruktioner, som udvikles i takt med, at kunstneren fraviger grafikken - kobbertrykket - som metode.

 

Undertone af kritik

Aktuelt kan man nu se og opleve Jes Fomsgaard som maler hos Galerie MøllerWitt i hjertet af Aarhus. Her har kunstneren udstillet adskillige gange, og netop gennem engagementet i det fine galleri, har det været muligt at følge en udvikling i hans nu ofte store og monumentale malerier. Arkitekturen udgør på flere måder stadig et tema på billedplanerne, men der ligger i dag en undertone af kritik i forhold til industriens ret til at lukrere på landskabet.

 

Disse problematikker sættes i perspektiv i et par malerier i en næsten metaforisk grålig tone, der sætter en ønskelig idyl i et modsatrettet perspektiv. Der har været en masse opmærksomhed på industriens efterladenskaber i naturen - et fokus især rettet mod mængderne af plastik, der findes som affald overalt. Ud fra titler som 'Along The Beach' og 'Low Water' kan man tolke værkerne på eget initiativ, og det interessante er, at disse malerier ikke på nogen måde er grimme og ucharmerende. Der hersker en vis orden i denne udgave af noget, der burde være en syndflod af skrald.

 

Arkitekturen spiller dog stadig en rolle i Jes Fomsgaards billedverden, og næsten profetisk ses dette i et stort maleri dannende et rødt stillads, som uundgåeligt genskaber et billede af branden i katedralen Notre Dame i Paris. I denne scene ses bygningsværket næsten skjult bag det røde mønster og maleriets komposition underbygges præcist i kraft af dette greb.

 

Fra diverse vinkler

I de omtalte værker oplever man i knapt så stor grad Fomsgaards motiver gengivet i et skråtstillet fugleperspektiv, som man ofte tidligere har set dem; men i de tilfælde, hvor de optræder, står perspektivlinjerne ofte skarpe og synlige, hvorved de underbygger det bebyggede landskabs uendelighed, hvis ellers man var i stand til at se det uden for billedets ramme. Ses motivet direkte ovenfra, opstår det potentielle objekt til gengæld opløst til ren geometri i vekslende vinkler. By og land bliver dermed beskrevet ud fra et umiddelbart skue oppefra og ned, som man kender det set fra satellitter.

 

Det er svært ikke at tillægge det en betydning, når Jes Fomsgaard lader elementer stå, så de virker som ufærdige strukturer. Disse temaer må man tolke individuelt, som er konstruktionerne under opførelse eller under forfald. Dog vil udtrykkets generelle renhed associere til førstnævnte apparition, og hermed kunne man nemt antage, at kunstneren i sine bestræbelser på at skildre det ene eller det andet, rammer forbi skiven.

 

Intet kunne dog være mere forkert! I kraft af et totalt kompositorisk overskud rammer Jes Fomsgaards billeder, hvor de skal, uanset om de samtidigt måske beskriver en aktualitet forankret i industriens ildevarslende virkelighed fra diverse vinkler.   

 

JES FOMSGAARD - 'ARTIFICIAL MOVE'

GALERIE MØLLERWITT

Christiansgade 18, Aarhus C.

Til den 26. juni 2019

 

BLÅ BOG

Jes Fomsgaard, født 1948 på Frederiksberg i København

Uddannet hos Artisticas Gallo 47, Barcelona i 1976 og på Fyns Grafiske Værksted hos stentrykker Svend Jensen 1973-79

I perioden 1992-1998 rektor ved Det Fynske Kunstakademi

Repræsenteret på adskillige museer i ind- og udland, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Kunsten i Aalborg, Trapholt i Kolding, Vejle Kunstmuseum og Fyns Kunstmuseum

Er tildelt Eckersberg Medaljen i 2001

Bor og arbejder på Fyn

 

Se billeder fra udstillingen HER>