Kunstneren i en musikalsk understrøm af farve og fortælling

 

Museum Jorn i Silkeborg viser, at Jens Birkemoses kunstneriske løbebane er præget af et sprudlende engagement samt opgør med tabuer og forventninger.

 

******

Klangbunden i Jens Birkemoses kunstneriske forløb er mangestrenget, og finder man referencer til musik i denne indledende karakteristik, er der en vis logik forbundet med forholdet, da en uafsluttet uddannelse som pianist på Musikkonservatoriet tilbage i begyndelsen af 1960'erne var indgangen til en tilværelse modsvarende en anarkistisk karakter. Selv beskriver han i en bogudgivelse fra 1990 sig selv som "falleret pianist", og her er vejen til et miljø blandt tilsvarende fallitter i Minefeltet ikke voldsom lang.

 

Jens Birkemose undsagde sig Minefeltets iskolde stuer, og søgte ind på Kunstakademiet, men opholdet her varede ikke længe. Birkemose gjorde derimod som adskillige kunstnere før ham. Han rejste til Paris, akkurat som Asger Jorn havde gjort det, før Birkemose overhovedet var født, og selv om der er en generation til forskel på Jorn og Birkemose, synes det ikke desto mindre naturligt, at sidstnævnte nu præsenteres i et retrospektivt forløb på Museum Jorn i Silkeborg.

 

Lyset i byens mørke

Det er dog svært at finde en fællesnævner Asger Jorn og Jens Birkemose imellem. Per Kirkeby nævnes af Museum Jorns kunstfaglige repræsentanter som en kunstner, man kunne skabe en parallel til på de seneste årtiers danske kunstscene, og der findes også fælles træk i metode og form, men hvor Kirkeby var optaget af at tegne med naturens blyant, befinder Birkemose sig i storbyens mørke, hvor lyset i bogstavelig forstand vokser ud af en ofte kulsort grund.

 

Netop således oplever man et antal store malerier i udstillingens indledning. Værkerne kan synes som fremstillet i en rus, hvor penselstrøg og materialitet sætter sig i beskuerens bevidsthed som indre landskaber hentet fra bluessangeren Jimmy Reeds 'Bright Lights, Big City'. Påført i adskillige lag ligger farvens styrke som et symbol på en tur gennem de røde lygters distrikt. Et værk fremstår næsten monokromt rødt som tilføjelse til blå, grøn, gul og den lumske orange, der spiller hovedroller i andre store malerier.   

 

Kunstneren som voyeur

Man bevæger sig kronologisk baglæns, jo længere man defilerer frem i udstillingen. Var der før en skarp afgrænsning mellem værker og de hvide vægge, finder man nu et miljø opbygget af effekter fra kunstnerens atelier. Et støvet staffeli er forsynet med Birkemoses signatur, og er dermed ophøjet til kunstværk. Således overrumplet kan man gå på opdagelse i sidegallerierne, hvori man finder en myriade af bøger, optegnelser, skitser, breve samt indicier på kunstneren som voyeur.

 

Disse effekter udgør ikke blot en historisk dokumentation på Jens Birkemoses liv og levned. De skaber på samme tid et brud med kunstværket som en uigenkaldelig proportion. Der er således ikke meget eksklusivt over et rum med kunstnerens ekskone i rollen som sexobjekt under alter egoet Annick Swensson.

 

Vitale vidnesbyrd

Her er det naturligvis fristende at udnævne Jens Birkemose til et ublufærdigt og indiskret individ, hvis ikke tilsvarende temaer til tider optræder i kunstnerens malerier og meget smukke grafiske arbejder. Man kan nemt antyde en udvikling, der har til hensigt at transformere det sensuelle til ren seksuel passion, men her udgør livskraften samtidig en betingelse for skabelse af kompromisløs billedkunst.

 

En massiv brevveksling med blandt andet fængslede straffefanger antyder ikke blot en nysgerrighed hos kunstneren, men samtidigt et behov for at udfordre tabuer og alment borgerlige forventninger.

 

Desværre er Jens Birkemose i dag svækket af sygdom, men hans retrospektive værkforløb står som et vitalt vidnesbyrd på et grundigt levet liv præget af et sprudlende engagement, og i det forhold er det ganske enkelt et forbilledligt musealt greb, Museum Jorn nu har taget med henblik på at sætte et behørigt lys på Jens Birkemoses liv og værk - og det vel at mærke i alle tænkelige versioner. Det er dog i maleriet, at fortællingen forløses hos Birkemose, og den aktuelle udstillings øvrige materialer kan udmærket vurderes som en fuldgyldig bonus i et veldisponeret udstillingsforløb.   

 

JENS BIRKEMOSE - JEG ER IKKE FÆRDIG ENDNU...

MUSEUM JORN

Gudenåvej 7-9, Silkeborg

Til den 26. maj 2019

 

BLÅ BOG

Jens Birkemose, født 1943 i København

Uddannelser fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København samt kunstakademierne i København og Paris

Har været medlem af kunstnersammenslutningerne Decembristerne og Grønningen

Har blandt flere priser og udmærkelser fået tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse, ligesom han er repræsenteret på en række offentlige institutioner og museer i Danmark og udlandet.

 

Se billeder fra udstillingen HER>