Kunstfilm kontra filmkunst

 

Man kan umuligt komme uden om de levende billeder i billedkunsten, hvilket i kraft af et glimrende filmværk af britiske Isaac Julien nu bekræftes på ARoS.

 

******

Med filminstallationen 'Western Union: small boats' af den britiske instruktør og filmkunstner Isaac Julien tager kunstmuseet ARoS nu ved indgangen til et nyt år hul på konceptet "'ntermezzo'. Hermed videreføres en serie udstillinger, som har fundet sted på museet gennem de sidste år, dog med fokus på nordiske samtidskunstnere. Med det nye program bringes samtidskunsten nu ud i et større globalt forum. 

 

Drømmesekvenser

Gennem Isaac Juliens installation bliver publikum måske i nogen grad udfordret på tålmodigheden, da værket forløber i et tidsrum over 18 minutter og 22 sekunder. Der er dog en plausibel grund til at investere lidt tid på filmen, da den ikke udgiver sig for at være hverken belærende eller moraliserende trods en undertone af problemstillinger, der i dag som tidligere synes uden umiddelbar løsning.

 

Filmen, som aktuelt udspilles på tre billedplaner, er produceret i 2007, men rummer subtilt visse dramatiske toner, som måske ikke i deres symbolske indhold fremstår soleklare, men netop den replikløse fremstilling af et antal drømmelignende sekvenser, giver mulighed for en fri tolkning af det iagttagede. Samme forhold indebærer en vis relevans i forhold til produktionens rolle som udstillingsobjekt på et væsentligt kunstmuseum.  

 

Smukt og overrumplende

En spillefilm baseret på fiktion bør naturligvis rumme en handling. Denne er af afgørende betydning, hvis publikum skal rammes og røres. Her går handlingsmønster, lyd og billede i harmoni, men spillefilm, der defineres som "filmkunst", rummer ofte passager med langstrakte billedfrekvenser, og med mindre der er tale om virkeligt overbevisende aktstykker, kan man nemt bringes i en tilstand, hvor man blot begynder at kede sig.

 

Helt anderledes forholder det sig, hvor filmen baserer sig på billed- og lydelementernes iboende karakterer. Her rummer timingen og aktuelt filmskaberens sans for det maleriske en dikterende betydning. Isaac Julien befinder sig således i motivvalg i adskillige smukke og til tider overrumplende miljøer, hvor sceneskift i præcise tempi lægger op til en handling, der belyser migrationsproblemerne med fysisk afsæt i Middelhavet.

 

Filmens gennemgående figur er en smuk, sort kvinde, som i havets vand med mellemrum skyller et rødt stykke tekstil, som dermed giver stoffets røde farve en muligvis utilsigtet symbolsk betydning i forløbet. Scenerne skifter, og ganske dramatisk opleves billeder af badende turister blot ganske få meter fra et scenarie, hvor tilsyneladende døde personer er tildækket af blanke folietæpper.

 

En lovende begyndelse

Man kan sagtens bruge udstillingens glimrende beskrivende katalog som en indgang til filmens handling; men her, som i forhold til ethvert godt kunstværk, kan man nemt blot lade sig opsluge af sammenkoblingen mellem flot udførte billeder og en lydkulisse, som er elegant produceret. En eksemplarisk version af surround sound giver hele scenariet et mangetydigt udtryk.  

 

Der lurer dog en fare ved at præsentere et sådant værk på et kunstmuseum, som har adskillige spændende ting på programmet. Dette kunne muligvis bevirke, at publikum blot bruger få minutter på en installation, som hovedsageligt udspiller sig i tid frem for i rum, og det vil være ærgerligt. Ikke desto mindre glæder jeg mig til at følge ARoS' nye intermezzo-serie. Det begynder i hvert fald lovende.

 

'ISAAC JULIEN - WESTERN UNION: SMALL BOATS'

AROS AARHUS KUNSTMUSEUM

Aros Allé 2, Aarhus C.

Til den 27. maj 2018

 

BLÅ BOG:

Isaac Julien

Født 1961

Hans værker findes på flere internationale museer ligesom han har deltaget i flere store kunstfestivaler og -udstillinger, blandt andet Venedig Biennalen i 2017.

Han har modtaget adskillige prestigefyldte priser, senest CBE (Most Excellent Order of the British Empire), som blev ham tildelt den 1. februar 2018.

Isaac Julien bor og arbejder i London.