Jubilerende kunsthal viser to berusende udstillinger

 

To kunstnere, to miljøer, men ikke desto mindre opleves aktuelt en gennemgående fin overensstemmelse i rummene hos den jubilerende kunsthal i Viborg.

 

METTE WINCKELMANN - 'LAILA UTI'

******

DITTE EJLERSKOV - 'DEN INVERTEREDE PYRAMIDE'

******

Det ville være nærliggende at give et fingerpeg om noget berusende i forhold til de to aktuelle udstillinger i Viborg Kunsthal. Antydningen bunder i kunsthallens historiske rolle som spritbrænderi. Det var da også under navnet Brænderigården, at kunsthallen blev lanceret som udstillingssted for 25 år siden.

 

Tingenes flygtighed og tidens gang

Det blev nævnt for mig ved ferniseringen af de to udstillinger, der netop er åbnet i Viborg Kunsthal, hvor mange kunstnere, der gennem tiden har udstillet på stedet. Fortegnelsen er lang, og jeg skal ærligt erkende, at jeg ikke er klar over om Ditte Ejlerskov og Mette Winckelmann allerede befinder sig på listen, men en kendsgerning er det under alle omstændigheder, at Winckelmann er kunstneren bag en endog ganske omfattende udsmykning i kunsthallens udvendige miljø. Udsmykningen baserer sig på et system af geometriske enheder, og iagttager man kunstneren som rendyrket maler, har hun ofte dyrket en præcis abstraktion, som lader ane refleksioner tilbage i kunsthistorien.

 

Mette Winckelmanns aktuelle udstilling i Viborg Kunsthal har titlen 'LAILA UTI'. Udstillingen er bygget op som en labyrintisk installation rummende såvel kunstværker som manufakturorganismer. Man bliver i bogstavelig forstand inviteret indenfor i et univers med mere eller mindre afsæt i "Laila Butik", som er en forretning i København.

 

Tiden har blot gjort det af med b'et og k'et i butikkens navn, hvilket giver mening da udstillingen i kraft af, at man bevæger sig rundt i den, antyder tings flygtighed og tidens gang. Installationen suppleres af en lydside komponeret af Heidi Mortenson - og musikken underbygger oplevelsen af at bevæge sig i et ukendt miljø. Man farer dog ikke vildt i scenariet, men føler sig udmærket tilpas i det veldisponerede rum.

 

Med farven i fokus

Viborg Kunsthal er indrettet således, at det er muligt at opbygge to udstillinger, som fungerer uafhængigt af hinanden. Ikke desto mindre er der visse fællesnævnere mellem Mette Winckelmann og Ditte Ejlerskov i kraft af, at begge har maleriet som primær arbejdsmetode.

 

Aktuelt gradbøjer de to kunstnere på hver deres måde maleriet, og det umiddelbare indtryk af Ditte Ejlerskovs rum i udstillingen 'Den inverterede pyramide' er faktisk temmelig overvældende. En væg med en pyramide - vendt på hovedet - rummer et signal om en sjælden bevidsthed med farven i fokus hos den unge kunstner.

 

Pyramiden indeholder adskillige symbolske betydninger, som ikke nødvendigvis har afsæt i arkitektur, men vendes behovspyramiden på hovedet, giver en sådan disponering naturligvis stof til eftertanke i relation til teorier vedrørende, hvad der er godt og skidt for individet, men bedst som man tror sig sikker på, hvad der er på færde i Ejlerskovs udstilling, bliver man endnu en gang overrumplet af kunstnerens iøjnefaldende værker af en langt mere ekspressionistisk karakter, end hvad man oplever i pyramideformen samt et antal minimalistiske kompositioner.  

 

Berusende effekt

Flere malerier skildres i mere end én version, og Ejlerskovs behov for at eksperimentere bekræftes i en serie værker, der bringer reminiscenser frem i beskuerens bevidsthed om digitale pixeleringsforløb. Man drages imod disse arbejder med henblik på at finde ud af, hvordan kunstneren har båret sig ad med at skabe en alternativ version af maleriet baseret på lærreder, der smukt er vævet sammen til lyriske helheder.

 

Andetsteds i udstillingen kan man se videoproduktionen 'I Splurge Myself', som udspiller sig på Barbados, og hvor handlingen bygger sig på kunstnerens ophold ved en billedskøn sandstrand og livet på en ø i Caribien. Ser man bort fra de gigantiske krydstogtskibe, der ankommer og afgår, står billedsiden farverig i oplagt forlængelse af udstillingens øvrige udtryk.

 

Samlet set kan man forbavses over, at Ditte Ejlerskovs udstilling er hendes første større præsentation på dansk grund, og grundet den berusende effekt, den har på Jyllands-Postens anmelder, er der al mulig grund til at følge kunstneren i hendes bestræbelser på at udfordre maleriet og udstillingsrummene fremover.    

 

METTE WINCKELMANN - 'LAILA UTI'

DITTE EJLERSKOV - 'DEN INVERTEREDE PYRAMIDE'

VIBORG KUNSTHAL

Riddergade 8, Viborg

Til den 23. februar 2020

 

BLÅ BØGER

Mette Winckelmann, født 1971

Uddannet ved Academy of Art and Design, Bratislava, Slovakiet 1996-97 og ved Det Kgl. Danske Kunstakademi 19997-2003.

Er i 2019 blevet tildelt Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat

 

Ditte Ejlerskov, født 1982

Uddannet ved Malmö Art Academy og Det Fynske Kunstakademi.

Bor og arbejder ved Skælskør efter at have boet i Sverige i mange år.

 

Se billeder fra 'Den inverterede pyramide' HER>

Se billeder fra 'LAILA UTI' HER>