Man kan ikke vække den unge døde maler til live, men man kan forsøge

 

Når en kunstner dør ganske ung, må man trække på formodninger om kunstnerens potentiale samt personens kreds af venner. Sådan har man vellykket formidlet fortællingen om Jes Jacobsen på Kunstmuseet Brundlund Slot.

 

******

Det kan forekomme hypotetisk at antage, hvilket liv og hvilken karriere en kunstner, som dør ganske ung, ville blive tildelt, om livet havde fortsat ufortrødent og givet mulighed for at skabe et værk grundfæstet i en eksistens af gennemsnitlig længde. Gisningen er ikke desto mindre ganske fundamental i forbindelse med maleren Jes Jacobsen, der levede et uretfærdigt kort liv, der strakte sig i en periode over 24 år.

 

Altså har man nu valgt at belyse et kunstnerkarriere, der fandt sin afslutning, inden den for alvor kom i gang på Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa, og valget på den sønderjyske by er langt fra tilfældigt, da Jacobsen blev født og opvoksede i netop Aabenraa som søn af en skibsbygger. Efter forskellige forløb, hvor unge Jes Jacobsen blandt andet fungerede som malersvend, besluttede han sig som 18-årig i 1880 at blive kunstmaler, og indledte ret omgående studier ved Kunstakademiets almindelige forberedelsesklasse, som han dimitterede fra i december 1881.

 

Ven med Willumsen

Han påbegyndte herefter et formelt uddannelsesforløb på Kunstakademiet. I den periode malede og tegnede han flere portrætter af blandt andre nære familiemedlemmer. Desværre var unge Jacobsen allerede i disse år stærkt plaget af diverse sygdomme, og det kulminerede, da han i juni 1886 døde i Aabenraa angiveligt af enten meningitis eller hjernebetændelse.

 

Således kunne fortællingen om Jes Jacobsen nemt være afsluttet; men enhver historie har som bekendt flere kapitler og selv et kort kunstnerliv rummer beretninger, der kan være interessante i en kunsthistorisk sammenhæng. Her udvikler personberetningen sig naturligvis til en kulturhistorisk fabel, og denne er interessant foranlediget af kunstnerens åbenlyse talent og sociale rolle i sin samtid.

 

Jes Jacobsen var elevkammerat på Kunstakademiet og tillige ven med J.F. Willumsen, der modsat Jacobsen fik et langt liv som kunstner og samtidigt blev banebrydende i sin samtid. Willumsen skulle angiveligt have antydet, at Jacobsen besad det største talent i sin årgang af akademielever. Antagelsen er i bedste fald hypotetisk, hvis man drager en sammenligning med Willumsen ind i ligningen, for ville Jacobsen have sluppet sit traditionsbundne kunstfilosofi på et tidspunkt? Spørgsmålet lader sig umuligt besvare - og dog!?

 

Mesterlig redigeret biografi

Et af de seneste malerier, fra Jes Jacobsens hånd kunne eventuelt give et svar på spørgsmålet om, hvilke motiviske stier den unge kunstner ville betræde i et senere forløb. På billedplanet ses et motiv, som er ganske hverdagsagtigt i 1886: En visit hos en gigtsvag kone suppleres dog med et mystisk blik ud ad vinduet, hvor et mærkværdigt, drømmeagtigt byggeri optræder i et lysende miljø. Måske kunne man gisne over, om Jacobsen ville ramme et billedsprog, som man kunne tilskrive nutidskunstnere som Peter Doig og/eller Daniel Richter. Den magiske realisme er blandt andet også udtalt i et landskab med Brundlund Slot i baggrunden.

 

Som et fuldbyrdende afsnit bør jeg nævne bogen, som ledsager udstillingen og som mere optræder som en biografi over Jes Jacobsen end et egentligt udstillingskatalog. Her har et stærkt hold af skribenter mesterligt redigeret af museumsinspektør ved Kunstmuseet Brundlund Slot, Jens Tang Kristensen, som også har forfattet et par kapitler, beskrevet Jacobsen og ikke mindst den tid, han i et historisk perspektiv, agerede i. 240 sider giver ti sider pr. år, Jes Jacobsen levede - og det er ikke en side for meget, når historien om den alt for tidligt afdøde maler skal fortælles.

 

ET HALVT LIV - MALEREN JES JACOBSEN

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT

Brundlund Slot 1, Aabenraa

Til den 23. april 2023

 

Jes Jacobsen, født 1862 i Aabenraa. Død samme sted i 1886

I årene 1877-1879 i malerlære og efterfølgende studier ved Det Tekniske Selskabs Skole i København og efterfølgende studier ved Malerskolen på Teknisk Skole.

Beslutter sig for at blive kunstmaler i 1880, og kurser i tegning på Kunstakademiets almindelige forberedelsesklasse i 1881

Uddanner sig på Det Kgl. Danske Kunstakademi i årene 1882-1884.

Debuterer på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1885.