Hvor vandet og landet mødes

 

Fotografen Janne Klerk har fotodokumenteret den danske kyststrækning. Nu udstilles et udsnit af billederne på Skovgaard Museet i Viborg

 

******

I 2015 blev et dobbelt bogværk med fotos af Janne Klerk anmeldt til seks stjerner af min gode kollega Lars Ole Knippel i dette dagblad. Publikationen skildrer den danske kyststrækning og fik naturligvis titlen 'Danmarks kyster'.

 

Det bør være oplagt, at dokumentationen af en mere end 7.000 kilometer kystlinje har udgjort en kraftpræstation, og i den seneste tid har nogle af fotografierne været vist i stort format på udstillinger på Sophienholm nord for København samt på Fuglsang og Ribe Kunstmuseum. Nu viser Skovgaard Museet i Viborg udstillingen, og i forhold til gengivelserne i bogværket er det en helt anden og ikke mindre vedkommende fremstilling, publikum kan opleve.

 

Kysten gennem objektivet

Af en indlysende årsag bør det ses som en naturlig ting, at fotografierne fremstår i deres naturlige miljø på museet i Viborg, der er bygget op omkring et par generationer af guldaldermalere, som netop blandt andet hyldede landskabet i maleriet. Nu lever vi ikke længere i 1800-tallet, og af samme årsag hører man ofte udsagn, som bunder i det bizarre i at beskæftige sig med landskabet som maleri, når man gennem et kameraobjektiv kan skildre samme tema, som det fremstår - uden mellemled.

 

På sin vis kan man i tilfældet Janne Klerk udmærket vende denne tese på hovedet og påstå, at man akkurat lige så vel kunne male det danske kystlandskab frem for at fotografere det. Denne påstand skal finde sin begrundelse i Klerks minutiøse og tålmodighedskrævende tilgang til motivet. Man kan muligvis insinuere, at hun arbejder som en maler, som lægger de elementer ind i billeplanet, der er nødvendige med henblik på det stærkest mulige udtryk. Det er ikke så let, som det måske lyder, og der er ikke redigeret i materialet.

 

Rumlighed og finesse

Det synes tydeligt, at Janne Klerk i bestræbelserne på at skabe en rumlig og perspektivfyldt version af kystlandskabet minimerer objektivets blændeåbning på sit Hasselblad-kamera således, at dybdeskarpheden står stærkest muligt. Dette ses helt virtuost i en komposition, der har afsæt i et motiv fra Fyns Hoved, hvor landskabet forsvinder ud i intetheden uden at sløres. I de tilfælde, hvor baggrunden fremstår tåget, er det af den enkle grund, at naturen på dagen tager sig sådan ud.

 

I det hele taget beskrives det danske kystlandskab med en overrumplende finesse i Janne Klerks eksemplificeringer. Jeg kan ikke fortænke flertallet af danskere i at forestille sig den danske kyst som en hvid, bred sandstrand, hvor man på varme dage - hvor sjældne sådanne end er - kan kyle tøjet langt pokker i vold og hygge sig. Disse findes som bekendt, men 'Danmarks kyster' udgør faktisk afvekslende miljøer.

 

Noget dyrebart

Med andre ord kan man ikke vide sig sikker på, hvad der viser sig bag den yderste klitrække eller i andre områder, hvor man kan dufte saltvandet fra havene, der omkranser det lille kongerige. Faktisk arbejdes der fra politisk side på at lempe reglerne omkring byggeri ved kystlinjen, så der på udvalgte steder kan opføres badelande og hoteller i nærheden af lokaliteten, hvor land og vand mødes.

 

Janne Klerks fotografiske dokumentation af den danske kyst viser med nøje klarhed, at vi herhjemme besidder noget dyrebart, som vi bør værne om med alle mulige midler. Naturligvis er visse industrier afhængig af en beliggenhed ved kysterne, og fred være med dét, men går vi skridtet videre, risikerer vi, at kommende generationer mister netop et enestående element i landskabet. Det bør ikke ske, og Janne Klerks fotografier står som et vidnesbyrd på, at vi lever i et land, hvor vand og land støder sammen i en fuldendt kollision. 

 

FOTOUDSTILLING

'DANMARKS KYSTER'

SKOVGAARD MUSEET

Domkirkestræde 2-4, Viborg

Til den 21. maj 2018

 

BLÅ BOG:

Janne Klerk

Født i 1953 og har arbejdet med fotografi siden 1977.

Er som fotograf autodidakt, men har stået i en form for mesterlære i et vikariat hos fotografen Gregers Nielsen.

Har arbejdet med diverse projekter inden for fotografiet siden 1995.

I 2008 blev hun indbudt til at være med i et projekt med titlen 'Danmark under forandring', og herved skabtes grundlaget for bogudgivelsen og udstillingerne med udgangspunkt i Danmarks kyster.