Bogudgivelse illustrerer kunst i det offentlige rum som et alvorligt anliggende

 

Med en gedigen publikation beskriver kunsthistorikeren Tom Hermansen grundigt et halvt hundredes udsmykninger i regi af Ny Carlsbergfondet, og forfatteren kommer vidt omkring i Danmark.

 

******

Kunstudsmykning i det offentlige rum har altid været genstand for diskussioner. I de seneste år har der været et vist fokus på skulpturen som et historisk tema, der hylder magt og undertrykkelse, men bogen "Hvor folk færdes. 50 kunstudsmykninger fra Ny Carlsbergfondets historie" af mag. art. i kunsthistorie Tom Hermansen har ikke til hensigt at udskamme eller retfærdiggøre et antal offentlige udsmykninger udført de seneste næsten 100 år med støtte fra fondet.

 

På rejse i kongeriget

Bogen tager læseren med på en rejse rundt i kongeriget, hvor udsmykninger kan opleves mere eller mindre offentligt og hele ledemotivet bag værket sætter fokus på, hvilken slags institutioner, der har nydt godt af Ny Carlsbergfondets generøse donationer, og så er der de mest diskuterede, som er de værker, der optræder, hvor folk færdes i hverdagen.

 

Når udsmykninger er blevet skabt over en periode på næsten et århundrede, er det klart, at billedkunstens mange tidsfunderede udtryk skaber et mangfoldigt billede i de danske byrum. Den stilistiske distance fra Hugo Lissbergs symbolistiske havhest i bronze i Odense via Gottfred Eickhoffs solide roepiger i Sakskøbing til Jeppe Heins fantasirige bænke på Amager kan forekomme astronomisk, men de skiftende epoker pointeres her eksemplarisk.

 

Til historien om Ny Carlsbergfondet hører i høj grad fortællingen om brygger Carl Jacobsen, der allerede i 1879 stiftede legatet Albertina, hvis opgave det var at støtte placeringen af kunst i det offentlige rum. Dette legat fungerede i en årrække parallelt med Ny Carlsbergfondet, da dette blev oprettet i 1902. Legatet Albertina var så vigtig en del af den overordnede fonds virke, at det først endeligt blev nedlagt i 2002.

 

Lundstrøms nøgne figurer i svømmehallen

Det er dog umiddelbart den aktuelle publikations mål at foretage nogle kompetente nedslag blandt de udsmykninger, som fondet har støttet eller iværksat. Her glemmer forfatteren på ingen måde, at der er tale om visuelle forhold, da bogen er massivt illustreret. Kapitlet 'Udvalgte værker' indledes således med Vilhelm Lundstrøms mosaikudsmykning i Frederiksberg Svømmehal fra 1938. Man oplever her et udtryk, der fremhæver den vitalistiske livsstil, og figurerne er alle nøgne, hvilket dengang, og i dag, ville være aldeles utænkeligt blandt gæster i en svømmehal.

 

Et andet væsentligt værk, der optræder som eksempel på et kunstværk, der forbinder de modernistiske strømninger fra begyndelsen af 1900-tallet med samtiden, er skulpturen 'Ulisse' af billedhuggeren Morten Stræde. Den er placeret i pædagogisk nærhed af Institut for Æstetiske Fag ved Aarhus Universitet.

 

Således fremhæver jeg helt inopportunt blot nogle få af de værker, som Tom Hermansen beskriver i bogen. Disponeringen kan iagttages som et signalement af en udgivelse, der glimrende kan bruges som en guide til udsmykninger fra Ny Carlsbergfondet, men den bør først og fremmest ses som et fagkyndigt vidnesbyrd på, at kunstneriske udsmykninger i det offentlige rum er et alvorligt anliggende.

 

KUNSTBOG

HVOR FOLK FÆRDES. 50 KUNSTUDSMYKNINGER FRA NY CARLSBERGFONDETS HISTORIE

TOM HERMANSEN

384 sider. 349,95 kr.

Standberg Publishing i samarbejde med Ny Carlsbergfondet