Fuldkommen Kirkeby-biografi

 

Forfatter og billedkunstner Erik Steffensen har forfattet en biografi om det sidste halve århundredes mest påskønnede danske kunstner, Per Kirkeby. Dette er næppe forankret i, at netop Kirkeby ikke er blevet beskrevet fra adskillige vinkler i de seneste mange år, og i det perspektiv kan man udmærket stille spørgsmålet, hvad man skal med endnu en biografi om kunstneren. Når man har afsluttet læsningen, giver spørgsmålet imidlertid sig selv, og jeg vil gerne antyde, at denne levnedsberetning går et lag dybere i forståelsen af Kirkeby som kunstner og som person end tidligere set.

 

Erik Steffensen er en blændende dygtig skribent, og i kraft af, at han helt ekstraordinært har fået indblik i Kirkebys dagbøger, som i perioder er opdateret med en nærmest nidkær nøjagtighed, har han været i besiddelse af redskaber, som har givet grobund for en gennemført skildring af kunstneren i sin privatsfære. Dog bør disse fremstillinger iagttages fra to vinkler, da en kunstners privatliv og fagmæssige ageren vel dårligt kan differentieres.

 

Forvandlingen fra usikker elev på Eks-Skolen til stålsat verdenskunstner er lang og kompliceret. Især forholdet til kvinder - aktuelt eksemplificeret i et ophedet ægteskab med Vibeke - og forbindelsen til den tyske gallerist Werner, som ynder at sætte sine kunstnere op imod hinanden, giver anledning til en vis forstemthed hos kunstneren.

 

Bogen er opbygget i tiår, og kapitlet om 1980'erne har som overskrift "SuperPer", og denne er ganske beskrivende for, hvordan Per Kirkeby kunstnerisk er slået igennem på verdensplan og privat som familiens patriark, ofte fotograferet omgivet af børn og hustru.

 

Ved indgangen til årtusindskiftet indfinder et oplagt resultat af det hårde arbejde som højt estimeret billedkunstner og professor ved akademierne i Karlsruhe og Frankfurt sig imidlertid. Kunstneren bliver ramt af en blodprop i hjernen. Efterfølgende må han genoverveje sin karriere, men dette sætter tilsyneladende ikke en stopper for udviklingen af maleriet som det bærende element i kunstnerens produktion.

 

Det sker dog langt senere, i 2013, da Kirkeby falder ned af en trappe i hjemmet i Hellerup. I den mellemliggende periode er han blevet skilt og gift igen, og et år efter faldet kontakter kunstneren Erik Steffensen med henblik på at foreslå kollegaen som forfatter til biografien. Efter en tids tøven, accepterer Steffensen anmodningen og resultatet foreligger nu som noget, der ligner det fuldkomne Kirkeby-portræt.

 

 

Erik Steffensen: At trække en streg. Per Kirkeby - liv og værk. 488 sider, rigt illustreret.

Udgivet af Forlaget Gyldendal 2017. Pris: Kr. 349,95. IBSN: 978-87-02-22181-7