Franske raffinementer på paletten

 

Den i Paris bosatte maler Jan Sivertsen er en usædvanlig kunstner for sin generation, og han dyrker vedholdende sin egen version af farven.

 

******

Når man iagttager Jan Sivertsens ofte store malerier, bliver man gang på gang begavet med en tanke, som refererer til franske impressionister, hvilket måske ikke er så besynderligt, da Sivertsen i en årrække har været bosat i den franske hovedstad Paris. Et eksempel på denne inspiration kan man ret omgående registrere, når man iagttager forsiden på kataloget til udstillingen 'Farven først', som nu efter et ophold på Sophienholm nord for København, kan ses på Kunstcentret Silkeborg Bad

 

Poetisk systematik

Maleriet, der refereres til, fremstiller tilsyneladende en slange, der snor sig nedad på maleriet, som fremstår i et rektangulært højformat. Billedets titel 'In the flesh' hverken bekræfter eller dementerer det figurative udgangspunkt, og det er faktisk et kendetegn for Jan Sivertsens værker. Til gengæld er maleriet nyt, og fungerer muligvis af samme årsag som et pejlemærke i forhold til, at motiverne hos Sivertsen nu samler sig fra den opløsning, man hos kunstneren tidligere har oplevet.

 

Det kan virke som tilfældighedernes uforudsigelige logik, at Jan Sivertsen dimitterer fra Det Kgl. Danske Kunstakademi samme år som de såkaldt "unge vilde" introduceres. Disse kunstnere er som bekendt meget påvirkede af især tyske ekspressionister, men Sivertsen rejser samme år til Paris, hvor han bosætter sig, og bliver optaget af en langt mere poetisk systematik i maleriet, end man oplevede hos hans jævnaldrende kollegaer.

 

Man kan dog trække i massevis af tråde bagud i kunsthistorien i relation til Sivertsens malerier fra perioden, men det er ikke de direkte og voluminøse fortællinger, der præger hans maleri i 1980'erne. Ganske vist opleves værkerne som omfangsrige, men figurationen står ofte som konturer mere eller mindre skjult bag lagene af farve, og netop farven udgør på samme tid kunstnerens styrke og for så vidt hans dilemma.

 

Farvebombardementer

Jeg nævnte til en indledning udstillingens katalog, som er en 126 siders grundig redegørelse af Jan Sivertsens livsværk entusiastisk formidlet af forfatter og kunstkritiker Peter Michael Hornung, der blandt meget andet fremhæver Sivertsens forhold til farven. Hornung skriver meget sigende, at kunstneren ikke en gang i sine skulpturelle værker slipper farven, ligesom palettens farver heller ikke slipper for ham.

 

Disse påstande er indiskutable. Jan Sivertsens malerier fungerer som farvebombardementer på udstillingsinstitutionens hvide vægge. Det tidligere nævnte impressionistiske udgangspunkt udfordres. Det synes således som indfinder der sig et ekspressivt udtryk i værkerne fra midt i 1990'erne, og dette eksemplificeres stærkt i en maleri- og collageinstallation med titlen 'Malerens mur - eller Findes der en løsning på det fransk-tyske problem?'

 

Sporene, der fører frem til det ekspressive, kan dog allerede ses i en serie malerier fra midt i 1980'erne inspireret af den tyske digter Rainer Maria Rilke. Kunstneren har i tidsrummet været ung, og det kan ses i kraft af en heftig malemåde, som måske bør ses som udtryk for en tid, hvor det var væsentligt at afsøge maleriets muligheder. Disse værker fremstår desværre som koloristiske famlerier, der kun i kraft af farvernes intensitet kommer ud over billedfladen.

 

Til gengæld kan man iagttage et udtryk i et langt mindre kontrastfyldt univers i de nyeste af Jan Sivertsens malerier. De fungerer nærmest introverte og lavmælte i deres universelle gehalt. Således nærmer en dansk kunstner med stærke bånd til Frankrig og Paris sig det raffinerede uden at skråle alt for højt med på Marseillaisen.

 

'FARVEN FØRST : JAN SIVERTSEN - MALERI'

KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD

Gjessøvej 40, Silkeborg

Til den 2. april 2018

 

BLÅ BOG

Jan Sivertsen

Født 1951

Uddannet i 1977-1982 på Det Kgl. Danske Kunstakademi hos professorerne Sven Dalsgaard, Albert Mertz og Robert Jacobsen.

Studieophold i 1982-1984 i Paris og tilknyttet Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratif, Paris

I samme periode privatelev hos maleren Jean Dewasne

Bor og arbejder i Paris siden 1982. Studie- og arbejdsophold i Berlin 2007-2010

Medlem af Kunstnersamfundet Danmark og La Maison des Artistes Frankrig.

 

Se billeder fra udstillingen HER>