Før og efter kaos - Palle Nielsen på turné

 

Ikke blot inden for feltet tegning og grafik var Palle Nielsen i sin samtid en af Danmarks væsentligste billedkunstnere. Det var han i et overordnet perspektiv.

 

I Jytte Rex' dokumentarfilm 'Mig skal intet fattes' om og med tegneren og grafikeren Palle Nielsen kan man opleve et barokt optrin, hvori den aldrende kunstner spiller en underfundig hovedrolle. Vi befinder os ret tydeligt i Den Frie Udstillings bygning i København, og Nielsen taler om et værk, som han er i gang med at distribuere under disponeringen af en udstilling. Med ét udbryder kunstneren: "Pludselig havde jeg en åbenbaring... At jeg havde en fornemmelse af, at det ikke var mig, der lavede den. Det var Vorherre!"

 

Der var tale om et værk udført med blyant, tusch og akvarel, og hvis man studerer kataloget til udstillingsrækken 'Katastrofer og mirakler - Palle Nielsen 100 år', vil man finde en gengivelse forsynet med en tekst, der fortæller, at værket er udført i 2000 - hvilket er året, da Palle Nielsen døde.

 

Palle Nielsen placerer hermed 'Engel', der er værkets titel, i en rolle, som vidste kunstneren muligvis, at han ikke havde langt igen. Denne iagttagelse baserer sig naturligvis på antagelser, men det videre forløb bekræfter, at jeg har en pointe: "Hvor er hun på vej hen?" Spørgsmålet er essentielt, da figuren er på vej ud af billedplanet. Svaret lyder: "Det ved jeg ikke! Fordi det er lavet med ført hånd". Kompositionen måler 23 x 35 cm. og er - med Palle Nielsens egen formulering, fuld af mystik.

 

Hvis man iagttager kunstneren Palle Nielsen i et livslangt forløb, kan man udmærket insinuere, at det omtalte værk er atypisk. Måske begrunder dette forudsætningen om, at en højere magt har haft en finger med i spillet? Det kunne man mene, hvis ikke Palle Nielsen i perioder havde arbejdet med diverse materialer på papir som supplementer til de velkendte grafiske værker i sort og hvid samt de talrige tuschtegninger, der er gået gennem systemet.

 

I det lys er det fristende at centrere sit blik på de grafiske arbejder, som optræder på udstillingerne, jeg nævnede tidligere i denne tekst. Turnéen blev indledt på Fuglsang Kunstmuseum, i skrivende stund kan den ses på Skovgaard Museet i Viborg og afslutningsvis kan den opleves på Kunstmuseet i Tønder, og grafikken har naturligvis en direkte rolle i det samlede koncept.

 

De primære metoder i Palle Nielsens grafiske produktion bestod af træ- og linoleumssnit samt raderinger - ofte ætsninger med stregens tæthed skildrende lys og skygge. I forlængelse heraf er der faktisk ikke nogen grund til at dvæle yderligere ved Palle Nielsens virtuose teknik. Alt er foregået i minutiøse processer, og netop dét forhold markerer, at alt i kunstnerens motivverden har haft en betydning.

 

En tidlig begivenhed i Palle Nielsens hukommelse er optøjer i begyndelsen af 1930'erne på Kongens Nytorv midt i København. "Jeg husker de hævede stave, lyden af slag, de brede politirygge farligt bespændte af skråremme". Dette er blot et enkelt erindringsbillede, som er trukket ud af en tekstlig helhed i Jytte Rex' monografi over kunstneren, der blev udgivet samtidigt med dokumentarfilmen, som omtales til en indledning i teksten her.

 

Den unge Palle Nielsens tidlige iagttagelser har fulgt ham lige siden. Hvis jeg skal anskueliggøre dette i relation til den aktuelle udstillingsrække, må jeg nødvendigvis foretage nogle forhåbentligt kvalificerede punktnedslag blandt de udstillede værker: 'Mennesker og begivenheder, opus 559' fra 1983 viser tre personer, der stirrer på et eller andet oppe i luften uden for billedfladen. Nogle effekter ligger og flyder på jorden, og temaet kunne være frygt for et kaos, der vil opstå i løbet af et øjeblik.

 

Palle Nielsen arbejdede i længere eller kortere serielle forløb. 'Miraklernes tid' viser mennesker som vægtløse individer, der har overgivet sig til naturens kræfter. Går man på opdagelse i signalementerne på disse værker, vil man opdage, at disse linoleumssnit er lavet omkring tiden, hvor jerntæppet, der adskilte Øst- og Vesteuropa, definitivt rustede op.

 

Det kan synes naturligt, at Murens fald i Berlin har gjort indtryk på Palle Nielsen. Dette bør ses som en konsekvens af kunstnerens tydelige fascination af storbyen og metropolernes arkitektur, som han i en uendelighed har gradbøjet og brugt flittigt i sine skildringer af diverse scener. Bygninger står solidt på deres fundamenter for i det næste moment at styrte sammen. Sammenstyrtningen af et tårn med den for Palle Nielsen så kendetegnende kuppel fremstilles i en radering som et potentielt billede på dommedag.

 

Værket er forarbejdet før Murens sammenbrud i Berlin, og kunne i sin titelløse tilstand nemt ses som en afbildning af det kommunistiske styres bortsprængning af resterne af Berliner Schloss i DDR-nationens tidligere magtcentrum. Således er der altså tale om en kontrolleret sprængning, som blot havde til hensigt at fjerne ethvert spor af vestlig dekadence. Jeg indrømmer dog, at tolkningen er et udtryk for skribentens egen hypotese, men kunst kan og bør vel tolkes frit?

 

Faldet er et gennemgående tema i Palle Nielsens motivkreds. Man kan falde ud over en tagryg og styrte i døden eller man kan snuble med mindre skader på legemet som eftersmæk. Faldet er dog sjældent uprovokeret. I serien 'Ofrene' styrter personerne rundt på må og få. Mest direkte opleves dette i et træsnit, der viser en soldat brutalt nedskyde en person bagfra med en maskinpistol. Serien er fra 1967, og man kan i det perspektiv danne sig nogle klare meninger om, hvad værket belyser. Krigen i Vietnam syntes på det tidspunkt nærmest som et opgør uden ende.

 

Kaos har udgjort en gennemgående tematik hos Palle Nielsen, men hvis man skal afkode en serie raderinger med den samlede titel 'Sørgeblad for 18. maj' fra 1993, er det kun rudimenterne fra de krigslignende optrin, der fandt sted i København på datoen, der står tilbage. Kaos har fundet sin afslutning. En ny politisk baseret kamp er tilendebragt - endnu en gang uden essentiel vinder. Måske er figuren, som præger seriens opus 360, en engel, der går gennem gaderne?

 

 

Udstillingsrækken 'Katastrofer og mirakler - Palle Nielsen 100 år' var været vist på Fuglsang Kunstmuseum og Skovgaard Museet i Viborg og kan ses på Kunstmuseet i Tønder i perioden 30. januar - 2. maj... Se billeder fra udstillingen HER>