Form og poesi i harmoni

 

Sophia Kalkau inviterer på Kunsten i Aalborg indenfor i et sfærisk univers, som man kan tolke på eller blot befinde sig i.

 

******

Ægget udgør en  klassisk form som et genialt stykke design dannet ud fra en rationel naturorden, hvor det i sin arketype skal kastes bagud af en høne på den mest hensigtsmæssige måde. Formen udgør i sin grundform et kvalificeret modstykke til terningen og kuglen.

 

Billedkunstneren Sophia Kalkau har blandt andet fundet inspiration i æggets proportioner i udviklingen af skulpturelle installationer, men organismen, som har spillet en rolle i tituleringen af udstillingen 'Stoffet og ægget', er ingenlunde det eneste element i kunstnerens mangesidede produktion.

 

Klassiske former

Tager man en eftertænksom iagttagelse på værkerne i Sophia Kalkaus aktuelle udstilling på Kunsten i Aalborg, bliver man i mange tilfælde bekræftet i styrken af klassiske gestalter. Man kan muligvis stille sig selv spørgsmålet om, hvad man skal stille op med disse grundformer, men der ligger for det meste en tanke til grund for den mest enkle og kontante dimension.

 

Her befinder vi os naturligvis i en struktur, der drejer sig om billedkunsten og skulpturens udvikling i det forrige århundrede - og lidt til. Da Constantin Brancusi i første halvdel af 1900-tallet formgav sine organiske skulpturer var det absolut ikke ud fra et ønske om at tilføje mere dekoration til verden, og når Piet Mondrian opløste sine ekspressive landskaber til geometri forankret i de tre primærfarver, var det heller ikke med henblik på at efterleve en filosofi om, at han skulle spille rollen som farvedesigner i forlængelse af et minimalistisk livssyn.

 

Som hos de nævnte kunstnere, som blot er et udsnit udviklet fra en intuitiv tankerække, udvikler Sophia Kalkau sine værker ud fra en teori, der både har afsæt i historien, men samtidigt rummer værkerne, som aktuelt er fremstillet gennem de seneste tyve år, nutiden i sig. Med andre ord: Verden ser i dag anderledes ud, end den gjorde, da Brancusi og Mondrian agerede som kunstnere.

 

Forbilledlig helhed

Fotografiet og skulpturelle installationer fungerer som selvsupplerende elementer i Sophia Kalkaus meget rene og stilfærdige iscenesættelse. Udstillingen er opbygget i Kunstens forholdsvis nye udstillingsrum i kælderniveau, og her kan man vælge at opleve med reference til titlerne, men man kan med lige så stort udbytte blot se og observere ud fra et grundlæggende æstetisk princip.

 

Ganske vist er de mange exceptionelle fotografier udfordret af at befinde sig bag glas, hvilket svækker dem en smule, da beskueren må abstrahere fra sit eget spejlbillede samt reflekserne fra udstillingens projektører. Disse sceniske kritikpunkter er dog til at leve med, da værkernes individuelle strukturer står flot i en forbilledlig helhed.

 

Iboende kølighed

Sophia Kalkau er en kunstner, der bruger grundformerne i flere poetiske tilstande. Ægget er nævnt som en struktur, men formen står ikke alene i et kosmos, der fungerer lige så meget som en totalinstallation som et serielt forløb af enkeltværker. Det kan synes, som distancerer kunstneren sig her fra den klassiske materialitet ved at bruge helt neutrale råstoffer, som giver reminiscenser til industrien.

 

Disse valg af materialer rummer naturligvis en risiko, der kunne skabe en potentiel distance til publikum. Formernes iboende kølighed vil med al sandsynlighed provokere følsomme museumsgæster, men man bør altid gå til en kunstudstilling med et åbnet sind og aktuelt kan man roligt stemple ind i Kunstens underetage, hvor Sophia Kalkaus sfæriske univers underbygger såvel poesi som form.    

 

SOPHIA KALKAU - 'STOFFET OG ÆGGET'

KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART

Kong Christians Allé 50, Aalborg

Til den 11. august 2019

 

BLÅ BOG

Sophia Kalkau, født 1960

Uddannelser: Kunsthistorie, Københavns Universitet 1981-84, cand. phil. i kunstteori, Det Kgl. Danske Kunstakademi, 1994-96, Det Kgl. Danske Kunstakademi, 1986-90/1992-94

Medlem af Den Frie Udstilling

Er blandt andet repræsenteret på Arken, Horsens Kunstmuseum, Sorø Kunstmuseum, Museet for Fotokunst og Vejen Kunstmuseum

Har bestridt adskillige kunstfaglige hverv - herunder ved Akademirådet, Statens Kunstfond og Kulturministeriets kanonudvalg

Har blandt andet modtaget Eckersbergs medalje og Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat

Bor og arbejder i København

 

Se billeder fra udstillingen HER>