Fanget i glemslen og revitaliseret i Tønder

 

Omfattende udstilling med mange værker af den islandske billedhugger Sigurjón Ólafssson giver nyt liv til en kunstner, der var gået i glemmebogen på vore breddegrader.

 

******

Den islandske billedhugger Sigurjón Ólafssson blev født i 1908, og rejste som ganske ung til Danmark for at uddanne sig som billedhugger på Det Kgl. Danske Kunstakademi under den navnkundige professor Einar Utzon-Frank. Midt i studieperioden opholdt han sig dog i halvandet år i Rom, hvor han satte sig grundigt ind i billedhuggerkunstens klassiske traditioner. Efter 17 år forlod Ólafsson Danmark, og vendte i 1945 tilbage til Island på permanent basis.

 

Under sit ophold i Danmark var Sigurjón Ólafssson aktiv i kredsen omkring de senere Cobra-kunstnere, og dette engagement førte blandt andet til, at han blev tilknyttet den abstrakte gruppe Linien, men ofte blev hans islandske baggrund ignoreret, mens han var aktiv i Danmark, og da han efter slutningen af 2. Verdenskrig returnerede til Island, syntes det, som blev han i en dansk kunsthistorisk kontekst tilsidesat til fordel for hans danske, samtidige kollegaer.

 

Materialernes muligheder

Er Sigurjón Ólafssson forsvundet i større eller mindre grad fra kunsthistorien herhjemme, rettes der imidlertid ganske overbevisende op på dette i kraft af udstillingen 'Mangfoldige former' på Kunstmuseet i Tønder, hvor man har valgt at skildre Ólafsson i en retrospektiv fremstilling, og at "mangfoldig" optræder som kodeord i udstillingens titel, kan ingenlunde siges at være tilfældigt.

 

Mangfoldigheden er på alle måder til stede i Sigurjón Ólafssons værker, og det gælder såvel i forhold til valg af materialer som i hans motivkreds. Modernistiske portrætskulpturer i bronze optræder således side om side med et større antal hel- og halvabstrakte træskulpturer, som i et øjeblik bringer tankerne hen på den danske skulptør Erik Thommesen, men hvor Thommesen ofte arbejdede i ét stykke træ, har Ólafsson i flere tilfælde undersøgt træsorternes afvigende strukturer og overflader, og brugt disse som en del af skulpturens kompositoriske signalement.

 

Der bør ikke herske tvivl om, at Sigurjón Ólafssson i sin afsøgning af materialernes muligheder, har skabt et samlet værk, der peger ud i mange retninger. I den aktuelle udstillings forreste rum, oplever man som beskuer nogle ret organiske strukturer, som gengiver fodboldspillere støbt i bronze og for en enkelts vedkommende udformet i gips. Disse værker illustrerer ganske oplagt, at Ólafsson allerede i 1930'erne interesserede sig for at anskueliggøre bevægelse frem for illuderende værker fremstillende idrætsfolk minutiøst.

 

Man bliver ret overvældet, når man betræder resten af udstillingen i Niels Frithiof Truelsens arkitektur, som i kraft af et diskret ovenlys giver de udstillede værker gode betingelser for at blive iagttaget. Tidens tendens med at skulpturer skal udstilles i dunkle rum og illumineres af hidsige halogenspots, oplever man ikke i Tønder, og det ville også være katastrofalt, hvis det var tilfældet.

 

Ólafsson og Finn Juhl

Ser man Sigurjón Ólafssons fascination af træet som materiale, er det interessant, hvis man spekulerer over tilstedeværelsen i udstillingen af et beskedent antal smukke møbler designet af Finn Juhl. Netop Juhl og Ólafssons veje krydsedes sandsynligvis allerede i 1930, da Juhl påbegyndte sit arkitektstudie på Kunstakademiet. Der går dog nogle år, inden de to optræder på samme udstilling, men desværre blev et hus, som Juhl tegnede til Ólafsson aldrig bygget. Til gengæld tegnede Juhl et hus til sig selv, og på fotografier fra dette ses flere værker af Ólafsson i miljøet.

 

Fem stjerner lander udstillingen i Tønder på, og det skal ses som en konsekvens af, at det er efterfølgelsesværdigt, at et dansk kunstmuseum trækker en kunstner, som muligvis mere eller mindre er glemt, frem i lyset. Man oplever ofte kunstmuseerne kuratere deres udstillinger ud fra, hvad tiden byder på af berømtheder, men her bliver en væsentlig nordatlantisk skulptør bragt frem til ny vitalitet. Fire stjerner for udstillingen og en ekstra for initiativet samt den 210 siders publikation, der supplerer udstillingen med fremragende beskrivelser af Sigurjón Ólafsson.

 

'SIGURJÓN ÓLAFSSON - MANGFOLDIGE FORMER'

KUNSTMUSEET I TØNDER

Wegners Plads 1, Tønder

Til den 1. marts 2020

 

BLÅ BOG

Sigurjón Ólafsson, født 1908 i den islandske fiskerby Eyrarbakki.

Rejser til Danmark og bliver optaget på billedhuggerskolen på Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1928.

Debuterer på Kunstnernes Efterårsudstilling i København i 1930.

Rejser tilbage til Island i 1945, og udfører adskillige offentlige udsmykninger i hjemlandet.

Han dør i 1982, og i 1988 åbnedes Sigurjón Ólafsson Museum for offentligheden i Reykjavik-bydelen Laugarnes.

 

Se billeder fra udstillingen HER>