Færdigheder for øjet, øret og forstanden

 

I et meditativt og ganske smukt udstillingsforløb på Holstebro Kunstmuseum kan man søge tilflugt fra hverdagens trivialiteter og samtidigt blive tilskyndet til at tænke.

 

******

Betræder man et kunstmuseum, bør man forvente at blive stimuleret på synssansen. Ganske vist udspiller nutidens kunstudstillinger sig gerne og i kraft af lydinstallationer, som ofte fremstiller en subtil auditiv kulisse, der kan være endog ganske vanskelig at forholde sig til.

 

Hvis fordommene således står i kø for at invadere en stadig mere prøvet kunstanmelder, er det muligvis ikke så underligt, da lyd og billede har en tendens til at fremstå i en ubalance, hvor billed- eller høresansen bliver bombarderet med enten apatiske og uskarpe billeder eller skurrende lydeksperimenter. Naturligvis skal alt ikke være kønt og omfavnende, men grænser kan nås i alle mulige mere eller mindre intelligente frembringelser.

 

En ny syndflod

Lyd og scene er gudskelov i konvergens i Ursula Nistrups udstilling 'From the Pink Sand' på Holstebro Kunstmuseum. Udstillingen rummer adskillige momenter af dessiner, som hver især kan belyse temaer i forlængelse af jordklodens implicitte fremtid. Man kan i tilknytning til udstillingen ret oplagt spørge sig selv, om løbet er tæt på at være kørt. Dagligt bliver vi som medieforbrugere belært om, at vi er i fuld gang med at skabe en fremtid, der ligner en ny syndflod.

 

For nyligt kunne man i dagspressen læse, at mennesket er i fuld gang med at udrydde samtlige arter af insekter i verden, hvilket fik en vittig sjæl på et social medie til spøgefuldt at spørge om "det også gælder myg og hvepse". Det gør det naturligvis, og konklusionen må være, at uden den ene form for liv vil en anden form for eksistens være umulig. Vi er afhængige af liv i alle skalaer.

 

Således kan man gå i gang med at læse udstillingens adskillige statements, der generøst er slået op på væggene i kunstmuseets udstillingsrum. Man kan også blot lade sig omfavne af Nistrups værk og ikke mindst den på samme tid stærke og afdramatiserende, polyfone lydside, der smyger sig om ens trommehinder på en smuk og inciterende måde.

 

I udstillingens centrale rum oplever man som supplement til klangene et antal fjerlette skulpturorganismer, der visuelt står i smuk kontrast til to store søjler, som rummer elementer fra historiens skiftende ornamenteringer. Umiddelbart er den samlede installation set med neutrale briller måske blot solid og tilforladelig hvis ikke toneklangen, der kommer fra alle hjørner og flader, er så gennemført favnende. Helheden bryder med princippet om lydinstallation som en ensrettet metode.

 

Fantasi kontra virkelighed

Ursula Nistrup har i samarbejde med tonemester Peter Albrechtsen skabt et lydbillede, der ligger langt fra de digitale skrækeksempler, man ofte må slå sig til tåls med i kunstudstillinger. Jeg skal ikke afvise, at frekvenserne er skabt på computere, men kæler man nok for enkelthederne i lydfiler, er det faktisk muligt at opnå en tilsyneladende analog realitet. Måske gør jeg mig her skyldig i en ubeviselig tilsnigelse, men det spiller ikke så stor en rolle, når tingene fungerer.

 

Fantasi kontra den virkelige verden sætter i et antal skarptegnede fotografier endvidere fokus på problematikkerne, hvad angår den generelle civilisations evne til at overleve i et længere perspektiv. Foruden sommerfuglearten Tzeela, der mirakuløst kan suge væske ud af sandkrystaller og dermed overleve i en ugæstfri natur, oplever man her i fotoserien 'Rock Music' nogle specielle granitblokke, som er brugt i tempelbyggeri.

 

Søjlerne fra denne granit er i stand til ved en let berøring at akkumulere lyd, og hermed er der slået en sløjfe på hele udstillingens indhold, som nok er fascinerende og dragende, men samtidig bekymrende. Deres udsendte følte sig dog godt tilpas i Ursula Nistrups iscenesættelse - og det var ikke udelukkende fordi, det styrtede ned den dag, jeg besøgte udstillingen. Jeg blev aldeles tilskyndet til at tænke over nogle ting.    

 

URSULA NISTRUP - FROM THE PINK SAND

HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM

Museumsvej 2A, Holstebro

Til den 19. maj 2019

 

BLÅ BOG

Ursula Nistrup, født 1974 i Gentofte

Uddannet ved Glasgow School of Art og California Institute of the Arts

Modtager af en række rejsestipendier og hæderslegater samt repræsenteret i diverse private og offentlige samlinger, heriblandt Københavns Kommunes Kunstsamling og Sorø Kunstmuseum

Bor og arbejder i København

 

Se billeder fra udstillingen HER>