Eminent fokus på den tredje Skovgaard

 

To fine udstillinger på Skovgaard Museet i Viborg og Vejen Kunstmuseum placerer Niels Skovgaard uden for faderens og broderens skygge

 

******

Der kan være flere årsager til, at maleren, billedhuggeren, grafikeren og keramikeren Niels Skovgaard (1858-1938) ikke har en tilsvarende historisk status som den, der er tilskrevet hans to år ældre bror, Joakim. De to brødre er som bekendt sønner af den store guldaldermaler P.C. Skovgaard, og af de tre befinder Niels sig sandsynligvis nederst i det familiære hierarki.

 

I den meget minutiøse og smukke monografi, der ledsager to brillante udstillinger på Skovgaard Museet i Viborg og Vejen Kunstmuseum, antydes en langsommelighed hos kunstneren, hvilket kunne ses som en årsag til, at primært kirkelige institutioner dengang var tilbageholdende med at give opgaver til Niels Skovgaard.

 

Maleren Niels Skovgaard

Det er på Skovgaard Museet man aktuelt primært kan opleve Niels Skovgaard som maler. Blandt værkerne ses en del forberedende arbejder til de nævnte udsmykninger, men disse arbejder står lidt famlende i en helhed, der viser Skovgaard som den virtuose maler, han var. Dette ses ret tydeligt i et lille, tilsyneladende ufærdigt selvportræt, og ikke mindst i malerierne fra en omfattende rejseaktivitet.

 

I det hele taget var tiden omkring århundredeskiftet fra 1800- til 1900-tallet blandt kunstnere præget af en udlængsel, der førte til et - for epoken - omfattende rejsebehov, men det kunne se ud som om, Niels Skovgaard i en periode fandt alt, hvad han søgte motivisk ved den jyske vestkyst, hvor han fornemt skildrede lyset umiddelbart syd for Henne Strand i et næsten artificielt skær. Her ligger han ikke under for de samtidige skagensmalere og det lys, som disse skildrede i det nordligste Jylland.

 

I det hele taget oplever man på Skovgaard Museet Niels Skovgaard som en kunstner, der sprudler i maleriet og uanset, om motivkredsen er hentet i Skandinavien eller under sydligere himmelstrøg, rummer de en autenticitet i deres akkurate skildringer af det iagttagede. I Megara i Grækenland danser kvinderne sammen og uden musikledsagelse, og dette sceneri optog Niels Skovgaard så meget, at han afbillede optrinene adskillige gange i flere perioder.

 

Formens mester

Den naturalistiske tilgang til kunsten ses ofte hos Niels Skovgaard, men i det rumlige og i de religiøse skildringer oplever man en langt mere symbolistisk udtryksform i værkerne. På Vejen Kunstmuseum optræder i den faste samling gipsmodellen til skulpturen 'Havhestebrønden', første gang udstillet i 1916, og at netop dette værk befinder sig på museet, bør ses som en konsekvens af, at museet i Vejen danner omdrejningspunkt for billedhuggeren Niels Hansen Jacobsens stærkt symbolistisk fundamenterede skulpturer.

 

I en minutiøst anlagt udstilling med undertitlen 'en formens mester' viser man således på Vejen Kunstmuseum Niels Skovgaard som billedhugger og keramiker samt som en epokeforankret formgiver. I en serie keramiske arbejder anskues mytologien blandt andet i værker med afsæt i fortællingen om Ødipus og Sphinxen. Flere mytologiske temaer bringes i spil her, og værkerne vidner om en stærk trang hos kunstneren for at eksperimentere med flere metoder.

 

En monografi - et pragtværk

På museet i Vejen vises med andre ord en klart alternativ version af Niels Skovgaard, end man oplever i udstillingen i Viborg. Til gengæld er den væsentlig i forhold til at vise, hvad Niels Skovgaard repræsenterer som medlem af et familiært etablissement, hvori han agerede i kraft af sin egen personlighed.

 

Dette anskueliggøres grundigt i den tidligere nævnte forskningsbaserede monografi, der er publiceret om kunstneren i anledning af udstillingsrækken. På 370 sider gives et formidabelt indblik i kunstnerens liv og œuvre. Således akkumuleres hele Skovgaards livsforløb i et fysisk pragtværk, hvilket også sker i udstillingssammenhæng, når de to udstillinger samles i begyndelsen af 2019 på Fuglsang Kunstmuseum på Lolland.  

 

SKOVGAARD MUSEET

'NIELS SKOVGAARD - UD AF SIN BRORS SKYGGE'

SKOVGAARD MUSEET

Domkirkestræde 2-4, Viborg

'NIELS SKOVGAARD - EN FORMENS MESTER'

VEJEN KUNSTMUSEUM

Østergade 4, Vejen

Til den 6. januar 2019

 

BLÅ BOG

Niels Kristian Skovgaard

Født i København 1858

Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi uden afgang 1874-79

Debut på Charlottenborgs Forårsudstilling 1880. Udstiller på den første udgave af Den Frie Udstilling 1891.

Modtager flere udmærkelser, blandt andet Thorvaldsen Medaljen i 1937

Død 1938 i Kgs. Lyngby

 

Se billeder fra udstillingen på Skovgaard Museet HER>

Se billeder fra udstillingen på Vejen Kunstmuseum HER>