Farvandenes biologi bliver synlig i betagende kunstprojekt

 

Thorbjørn Lausten er en kunstner, der utrætteligt taler til sanserne med en særegen videnskabelig og teknologisk accent, hvilket nu kan opleves i to parallelt fungerende udstillinger.

 

******

Det første, man oplever på vej ind i udstillingen 'Drift' i Esbjerg Kunstmuseums underetage, er en serie stramt komponerede blyantstegninger, som skaber en nærværende prolog til det, det hele drejer sig om: Billedkunstneren Thorbjørn Laustens visuelle tolkninger fra afkodninger af videnskabelige data hentet fra to maritimt baserede miljøer, der begge har en form for forbindelse til Danmark.

 

I et spændingsfelt mellem kunst og videnskab

Femern Bælt i Østersøen og havet mellem Island og Grønland, Danmarkstrædet, kan umiddelbart virke som to modsatrettede farvande set i et geografisk perspektiv. Ikke desto mindre finder der biologiske processer sted i begge områder, som kan måles og analyseres, hvilket aktuelt udføres ved hjælp af data hentet ned via satellitter.

 

Hvordan man i forlængelse heraf kan skabe et antal programmerede kunstværker, er en lang og lettere kompliceret proces. Ikke desto mindre fungerer de lagt i hænderne på en begavet kunstner overordentligt fascinerende. Vi befinder os med andre ord i spændingsfeltet mellem kunst, forskning, teknologi og videnskab, og i det rum sker der eksplicit mere, end hvad man burde kunne forvente.

 

Jeg bygger en del af min iagttagelse på, at videnskaben i sin rationelle form, rekognoscerer imod et essentielt resultat, og når det er nået... Job done. Fyraften! Groft set forholder det sig modsat i kunstens univers. Det livslange projekt her kan synes afsluttet, når kunstneren ikke længere producerer, og dermed ikke længere arbejder frem mod et potentielt mål. Døden spiller for det meste en rolle i finalen af et sådant livs- og arbejdsforløb.

 

Thorbjørn Laustens udstilling finder - næsten - simultant sted på Esbjerg Kunstmuseum og i Nikolaj Kunsthal i København. Jeg har besøgt Esbjerg og her gået så grundigt i kødet på udstillingen, som mit videnskabelige intellekt tillader, og jeg bør her antyde, at mit syn på hvordan de mange abstrakte organismer og tilsvarende farver i de seks projektioner optræder, fungerer langt mere skærpet end, hvordan biologiske forhold påvirker forandringerne af temperaturer, algedannelser, salt - og CO2-indhold i de eksemplificerede farvande.

 

En tilstand af eftertænksomhed

Dette er imidlertid hele udstillingens grundlag, og hvordan man over en årrække kan dissekere de konkrete havområder og transformere disse analyser om til ikke så lidt sanselige visualiseringer, er jeg ikke 100% sikker på, at jeg har forstået, men det bedste af det hele er, at det behøver jeg heller ikke.

 

Man kan bruge udstillingsrummets sansbare præg i harmoni med en til dels diskret lydside - af Thorbjørn Lausten fremstillet som en sonifikation - til at finde ind i en tilstand af eftertænksomhed rodfæstet i, hvad der foregår i miljøet. Træder man i et kortvarigt øjeblik ud ad tilstanden, vil man efter få øjeblikke finde ud af, at Lausten taler til sanserne med en ganske særegen, kunstnerisk accent, hvilket altså kan opleves i to parallelt fungerende udstillinger.   

 

THORBJØRN LAUSTEN - DRIFT

ESBJERG KUNSTMUSEUM

Havnegade 20, Esbjerg

Til den 26. februar 2023

I Nikolaj Kunsthal i København til den 22. januar 2023

 

BLÅ BOG

Thorbjørn Lausten, født 1945 i Sørumsand i Norge.

Som billedkunstner autodidakt.

Debuterer i 1966.

Mange gruppe- og soloudstillinger med konstruktivistisk og konkret kunst.

Seperatudstillinger blandt andet på Statens Museum for Kunst, ZKM, Karlsruhe, Museum am Ostwall, Dortmund, Arken, Nordjyllands Kunstmuseum og Fyns Kunstmuseum.

Har modtaget Statens Kunstfonds treårige stipendium og Statens Kunstfonds livsvarige ydelse samt Eckersberg Medaillen og Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat.

Bor og arbejder i Guldborg på Falster.

 

Se billeder fra udstillingen HER>