Dramaet hos Drachmann udfolder sig i Skagen

 

Det er forfatteren til Midsommervisen, der stilles skarpt på i en udstilling, der viser Holger Drachmann som en væsentlig skikkelse i kunsthistorien og en del af kunstmiljøet i Skagen.

 

******

"Vi elsker vort land", udgør de første fire ord i Midsommervisen med tekst af Holger Drachmann, og hvis man skal tolke Drachmanns tilknytning til Danmark, kan man passende tage udgangspunkt i en teori om udlandsdanskerens helt betingelsesløse kærlighed til fædrelandet. Drachmann var ikke alene berejst. Hans rejseaktivitet var monumental for tiden, han levede i.

 

Midsommervisen udgør vel i bred forstand det mest kendte eksempel på Drachmanns digtning, men hans forfatterskab var omfattende, og dermed sætter jeg et skarpskåret punktum for denne del af den utvivlsomt flamboyante skikkelses kunstneriske virker. Det er nemlig ikke mindst som maler og tegner, at Drachmann fungerede, og det ses nu fornemt udfoldet på en eksemplarisk disponeret udstilling i Skagens Kunstmuseers hovedfilial.

 

Havet i oprør

Det er på mange måder interessant, at Holger Drachmann i kunsthistorien har indskrevet sig som en del af den sagnomspundne gruppe af Skagensmalere. Især når man erfarer, at han faktisk kun i de sidste seks år af sit liv havde permanent bopæl i Skagen, bør man dog alligevel tænke ham ind i en  betydningsfuld position som supplerende de allerede kendte og i Skagen bosiddende kunstnere Anna og Michael Ancher samt P.S. Krøyer.

 

Krøyers fremstilling af Drachmann på den aktuelle udstilling kunne dårligt fremstå mere pompøs, da såvel Drachmanns attitude som det hav, der altid er en del af hans motiv, står som velafbalancerede enheder på billedets flade. Man kan her næsten se malerens viltre, hvide skæg som symbol på skumsprøjtet på toppen af de bølger, han selv i så mange omgange har skildret. Aktuelt bliver publikum til en indledning mødt af maleriet 'Havet i oprør. Skagens Gren' fra 1907.

 

Fra Venedig til Newfoundland

Det omtalte maleri udstråler en eventyrlig energi, som i sagens natur kommer til udtryk, hvor Skagerrak og Kattegat kolliderer i stormvejret; men motivet er ikke gennemgående for stemningen i Drachmanns værker. Faktisk udgør udstillingen et mønstereksempel på, at Drachmanns skildringer af hav rummer lige så mange sindstilstande, som findes i den menneskelige mentalitet. Således kan man sagtens se Drachmann som en repræsentant for en nordisk impressionisme.

 

Det nordiske skal dog ikke tages ubetinget bogstaveligt. Enhver kunstner bliver et medium for, hvor vedkommende befinder sig, da værket udføres, og som tidligere nævnt, var Holger Drachmann en rastløs sjæl, der i ét væk rejste verden rundt. Et afsnit i udstillingen tager koncentreret afsæt i netop denne del af Drachmanns livsværk. Her bliver man som beskuer eskorteret rundt til egne, der strækker sig fra Venedig til Newfoundland. Tilstedeværelsen af hav er som udgangspunkt det eneste, der binder de mange værker sammen, og kunstnerens nysgerrighed med hensyn til, hvordan en lokalitet kan skildres, afstedkommer en dynamik i denne ophængning, hvor forudsigelighed aldrig bliver at tema.

 

Allerede tidligt i 1870'erne besøger Holger Drachmann Skagen for første gang, og det vil være nærliggende at udvikle en teori om, at Danmarks nordligste by blot er ét af mange skridt rundt i verden, og dette kan man roligt antage som en kendsgerning. Man kan blot læse dateringerne på de værker, hvor der angives et tilblivelsesår.

 

Atmosfære i flade og farve

Til gengæld synes det som om, kunstneren udvikler en næsten hovmodig sikkerhed i sit livs efterår, hvor han på permanent basis har slået sig ned i Skagen i huset, som i dag fungerer som et anneks til Skagens Kunstmuseer. I maleriet 'Solnedgang en januardag i Skagen' fra 1907 står landskabet som et ekspressivt vidnesbyrd på, hvordan man som maler er i stand til at fremkalde en atmosfære i flade og farve. Solen optræder som orange og gult pålagt lærredet med et hastigt, pastost greb.

 

Drachmann-udstillingen er delvist iscenesat i et miljø med vægge af træpaneler, og afstedkommer denne disponering en maritim stemning i rummet for skiftende udstillinger, giver den samtidigt en ro som baggrund for de mange værker, der ofte rummer et veldefineret drama. Enkelte historiske effekter skaber blot en tilføjende dimension i forhold til en af de smukkeste kunstudstillinger, der er vist herhjemme i et år, som er tæt på at rinde ud.   

 

JEG ER HAV - HOLGER DRACHMANN MED PEN OG PENSEL

SKAGENS KUNSTMUSEER

Brøndumsvej 4, Skagen

Til den 24. maj 2020

 

BLÅ BOG

Holger Drachmann, født 1846 i København.

Bliver optaget på Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1866.

Debuterer på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1869.

Besøger Skagen for første gang i 1872.

Efter en omfarende tilværelse køber han hus i Skagen og flytter dertil i 1902.

60-års fødselsdag fejres i 1906 med festforestilling på Det Kgl. Teater og fest på Københavns Rådhus. Samme år Kommandør af Dannebrog af 2. grad.

Dør d. 14. januar 1908 og hans urne bisættes på Grenen ved Skagen.

 

Se billeder fra udstillingen HER>