Det mentalt plagede individ som kunstner

 

Med fænomenet Ovartaci i en birolle sætter man i Janusbygningen i Tistrup fokus på sammenhængen mellem psykologiske udfordringer og billedkunst.

                                                                     

******

Det mest kendte eksempel i kunsthistorien, hvor et mentalt udfordret menneske udvikler et usædvanligt udtryk som billedkunstner, er vel Vincent Van Gogh. Fortællingen om maleren, for hvem kunsten var et betingelsesløst kald, er blevet beskrevet i et hav af bøger og filmatiseret i såvel dokumentar- som spillefilm, senest med billedkunstneren og filminstruktøren Julian Schnabel som producent.

 

Man kan i forlængelse af historien om Van Gogh bruge mange ressourcer på spekulere over, om han var mentalt plaget som et udkomme af en manglende succes i forhold til en metier, som han troede fuldt og fast på, eller om tilstanden altid havde ligget som en understrøm i kunstnerens sind. En analyse vil kræve en psykologisk viden, som jeg ikke besidder.

 

Ovartaci og museet

Museum Ovartaci har i en årrække været hjemmehørende som en afdeling af Psykiatrisk Hospital i Risskov ved Aarhus, men i forbindelse med en udflytning af hospitalet er de mange værker, som museet er i besiddelse af, blevet opmagasineret i midlertidige lokaler, og dette har afstedkommet idéen om at lave en udstilling med en del af museets kunstnere i Janusbygningen i Tistrup ved Varde. Udgangspunktet for Museum Ovartaci er værker skabt af kunstnere, som har været mentalt og psykisk udfordret.

 

Museet har sit navn efter Louis (1894-1985) - langt bedre kendt som Ovartaci eller "overtossen", som han beskrev sig selv. Historien om Ovartaci er lang og kompliceret, men en ting, der er kendetegnende, var behovet for at udtrykke sig kunstnerisk. Her fandt han et et univers, der på mange måder betonede et liv præget af et martret sind og kønskonflikter.

 

Varieret kvalitet

Der findes desværre kun få værker af Ovartaci på udstillingen i Tistrup, og det kan forekomme ejendommeligt, at netop Ovartaci er så beskedent repræsenteret, når man kender baggrunden for museet, der bærer hans navn. Til gengæld rummer udstillingen værker af et større antal kunstnere fra Museum Ovartacis samling af primært malerier, og her er der ingen grund til at lægge skjul på, at den kunstneriske kvalitet i et større perspektiv er stærkt varieret.

 

Der lægges i formidlingsmaterialet vægt på, at værkerne på udstillingen er skabt ud fra en indre nødvendighed frigjort fra ønsket om at skabe dekoration eller et behov for at tilfredsstille kunstneriske ambitioner hos de marginaliserede og institutionaliserede kunstnere. Jeg vil imidlertid vove en påstand, der går ud på, at hver enkel kunstner har haft klare forsætter i forhold til at udtrykke sig stærkest muligt. Et oplagt eksempel finder man hos Johnny Horn, som i et ekspressivt og stærkt koloristisk billedsprog har udfordret den yngre kunsthistorie.

 

Beskeden Ovartaci-repræsentation

Et specifikt værk på udstillingen lader sig ikke overse. Jørgen Rud er en kunstner, man har set udfolde sig uden for det psykiatriske system, og i en serie malerier ser man ret klart hvorfor. Han er ganske enkelt en god maler, men det er et stort mixed media-værk, der drager beskueren. Rud definerer årstiderne ved hjælp af diverse objekter i et collageagtigt forløb. Insisterende og skarpt står ligeledes maleren Jens Jørgen Boje, der nærmest er blevet berømt gennem Stig Guldbergs helt fantastiske dokumentarfilm 'De originale' om og med idéhistorikeren Lars Morell, hvori Boje spiller en fremtrædende birolle.

 

Man bør nok indtage en tolerant attitude i forhold til en kunstudstilling, som viser kunst, der adskiller sig fra, hvad man oftest kan iagttage i museale sammenhænge, men det er også vigtigt, at påpege balanceforholdet mellem de uundgåeligt psykologiske aspekter, når disse placeres i et parallelforhold til et samlet kunstnerisk udtryk, og især den beskedne repræsentation af personen, der har givet navn til Museum Ovartaci, skuffer en anelse på trods af, at udstillingen overordnet gør sit arbejde med at illustrere mentalt plagede individers tilgang til malerkunsten ganske fortrinligt.

 

MUSEUM OVARTACI BESØGER JANUS

JANUS VESTJYLLANDS KUNSTMUSEUM

Lærkevej 25, Tistrup

Til den 19. april 2020

 

Se billeder fra udstillingen HER>