Brødre i sjæl og ånd

 

De to kunstnere var stærk forbundne, og hed i virkeligheden begge Andersen. Nu lader Randers Kunstmuseum L.A. Ring og H.A. Brendekilde møde hinanden i en smuk udstilling

 

******

Det var for at undgå eventuelle forvekslinger, at malerne Laurits og Hans Andersen, som havde mødt hinanden på Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1870'erne, tog navne efter de landsbyer, hvor de hver især var vokset op. Således blev Laurits til Ring efter den lille by i nærheden af Næstved, og Hans til Brendekilde, som med "æ" i stavemåden er beliggende på Fyn.

 

Slægtskabet mellem de to malere har således udelukkende kunsten og et stærkt venskab som oprindelse, men her er den gensidige forbindelse til gengæld også soleklar. Det kan man tydeligt opleve på udstillingen 'Kunstnerbrødre', der vinteren over kan ses på Randers Kunstmuseum, og som grundigt anskueliggør det tætte bånd mellem de to kunstnere.

 

Bondemalerne

Brendekilde og Ring blev i deres samtid beskrevet som "bondemalere", og det er da også livet på landet i lyst og nød, der har udgjort de motiviske scener i kunstnernes emnekreds. Går man tæt på de to kunstneres malerier, kan det ofte forekomme vanskeligt at differentiere dem, og her står man i flere tilfælde over for et gætteri vedrørende hvem, der har malet hvilket værk.

 

Tager man imidlertid et mere komplekst blik på de to kunstneres historiske udvikling, er det dog ret tydeligt, at Brendekilde i detaljen forfølger et impressionistisk spor, hvor Ring i langt højere grad arbejder sig frem mod realistiske skildringer af tilværelsen på landet.

 

Der mangler dog ikke drama i Brendekildes ambitiøse og store værk 'Udslidt', der viser en scene, hvor bonden tilsyneladende er faldet livløs om på marken, mens en kvinde - formodentlig mandens hustru - fortvivlet råber efter hjælp. Maleriet tolkes langt ud i den endeløse mark, og det markerer tilsyneladende afslutningen på et liv, og i nogen forstand et opgør hos kunstneren med det berettende dramatiske. Senere oplever man helt andre og langt mere pastorale scenerier hos Brendekilde.

 

Individuelle motivvalg

Der findes naturligvis ikke nogen endelig facitliste over Brendekilde og Rings individuelle malemåder og deres motivvalg, men det er interessant at iagttage en afvigende skildring af mennesket hos Ring i forhold til Brendekilde. Et fascinerende maleri, der fremstiller en bondedreng i en ukoncentreret lektielæsning samt en skildring af keramikeren Herman A. Kähler i gang med arbejdet, sender et oplagt signal om, at det er i den dunkle hverdag, Ring finder sine karakterer.

 

I dette perspektiv opleves en langt mere lys palet hos Brendekilde i natur- og menneskeskildringerne. Ganske vist optræder en del af hans malerier på udstillingen udaterede, men disse giver alligevel en indikation på, at Brendekildes inspiration skulle findes i et impressionistisk univers.

 

Inkarnerede kunstnere

I forbindelse med udstillingen er udgivet et 200 siders smukt og gennemillustreret bogværk, som udgør vidnesbyrdet på den forskningsbaserede del af 'Kunstnerbrødre', og bogen besvarer en masse spørgsmål, som publikum og jeg måtte stille vedrørende de to kunstnere og deres indbyrdes relation samt sammenfaldene med andre af epokens malere.

 

Publikationen er, som udstillingen, mangfoldig og især har det været væsentligt i historien om L.A Ring og H.A. Brendekilde at give et righoldigt billede af to inkarnerede, men ikke desto mindre driftige malere, som dog også blev set på med en vis skepsis i deres samtid. Disse forhold bliver eksemplarisk beskrevet på Randers Kunstmuseum, som de vil blive det senere, når udstillingen i foråret 2019 flyttes til Brandts i Odense og senere på året til Nivaagaard nord for København.

 

 

'KUNSTNERBRØDRE' - L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE

RANDERS KUNSTMUSEUM

Stemannsgade 2, Randers C

Til den 31. marts 2019

 

HANS ANDERSEN BRENDEKILDE

Født 1857 i landsbyen Brændekilde på Fyn, død i 1942

Uddannet stenhugger og i 1881 uddannet som modellerer ved Det Kgl. Danske Kunstakademi.

Debuterer som maler i 1882, og udstiller blandt andet i de følgende mange år på Charlottenborgs Forårsudstilling i København.

 

LAURITS ANDERSEN RING

Født 1854 i landsbyen Ring på Sjælland, død i 1933

I malerlære i Præstø 1868-72, Elev på Det Kgl. Danske Kunstakademi 1875-77 og efter en depression i 1886 elev hos P.S. Krøyer i De Frie Studieskoler.

Debuterer i 1882 på Charlottenborg med maleriet "Julebesøg" og er i dag massivt repræsenteret på danske kunstmuseer, blandt andet på Statens Museum for Kunst.

 

Se billeder fra udstillingen HER>