Billeder på samtidsmaleriet

 

Maleriet har det ganske udmærket, hvis man skal bruge Kristian Touborgs udstilling hos Galleri Jacob Bjørn i Aarhus som pejlemærke.

 

******

Maleriet er som tema i kunsten konstant under overvågning, og metoden bliver ofte beskudt af samtidens repræsentanter, da maleriet gang på gang betragtes som en lettere konservativ og oldnordisk måde at udtrykke sig visuelt på.

 

Maleriet som base

Galleri Jacob Bjørn i Aarhus har de seneste år taget adskillige modige valg af kunstnere, og maleriet har tillige spillet en væsentlig rolle i galleriets profil. Ikke alle kunstnere har været at finde på det nationale parnas, og det finder jeg faktisk forløsende i en galleriverden, som ofte kører med de eksperimenterende bremseklodser helt tæt på fælgen.

 

Kristian Touborg er født i 1987, og må betragtes som en ung kunstner på samtidsscenen. Maleriet udgør Touborgs kunstneriske base, men han holder ikke krampagtigt fast i maleriet i den mest oprindelige form. Han udfordrer det hårdt prøvede medie i en serie værker, der har krydsningen mellem materialer som en tilføjelse i det maleriske udtryk.

 

Der er noget sært dragende ved Touborgs værker. Hans malemetode kan et stykke hen ad vejen minde en smule om, hvad man ser hos hans tyve år ældre kollega Tal R, men i tilfældet Touborg er der ikke tale om en epigon, der fanger udtrykket hos den langt mere modne kunstner og efterfølgende bruger det helt kritikløst i egne værker.

 

Et andet element, der adskiller Kristian Touborg fra den traditionsbestemte malerform, er hans brug af afvigende teksturer på billedplanerne. Især brydes de mønstrede og figurative islæt af flader udviklet af vævet polyester, der optræder ubehandlet som appendiks til de ofte impressionistiske motiver, som kan være mere eller mindre utilslørede.

 

Blodmånen

Set i et kunsthistorisk perspektiv oplever man i denne del af fladen nogle næsten pointillistiske afsnit. Havde disse stået alene, er det ikke sikkert, at kompositionerne stod så overbevisende, som de i hovedsagen gør. Alt underbygges ikke blot af de skiftende stoflige emner, der findes inden for de af kunstneren fremstillede blindrammer. Der er tillige eksperimenteret med formaterne, hvilket er helt oplagt i et opadstræbende værk med en rød måne på toppen - som prikken over i'et.

 

Blodmånen, som der her refereres til, er en gennemgående figur i hele udstillingsforløbet, hvilket også forklarer udstillingens titel. Sommerens måneformørkelse forsvandt ganske vist i disen mange steder i Danmark, men den kunne dog ses, og bruges som inspiration i Kristian Touborgs værker.

 

Det er værd at nævne iscenesættelsen af udstillingen 'Blood Moon Echoes', da man har valgt at skære en del billeder fra med henblik på at skabe et helt klart billede af, hvordan Kristian Touborg udfordrer maleriet i samtiden. Dette indebærer et køligt helhedsindtryk, men visse valg må tages, og når regnskabet er opgjort, kan man mene det ene eller det andet.

 

Jeg er ikke i tvivl om, at Kristian Touborg er en kunstner, der bliver interessant at følge i fremtiden, og jeg føler mig samtidigt ret sikker på, at han udvikler sig selv og maleriet i en retning, der giver visse forhåbninger på vegne af hans version af samtidsmaleriet.

 

KRISTIAN TOUBORG - 'BLOOD MOON ECHOES'

GALLERI JACOB BJØRN

Thorvaldsensgade 33 A, Aarhus C

Til den 15. december 2018

 

BLÅ BOG:

Kristian Touborg, maler og videokunstner

Født 1987 i Roskilde

Uddannet i Visuel Kultur på Det Kgl. Danske Kunstakademis Skole for Design

Debut på Kunstnernes Efterårsudstilling, 2010

Bor og arbejder i København

 

Se billeder fra udstillingen HER>