Både dyr og mennesker forgår

 

På trods af glimrende enkeltværker ender udstillingen 'Becoming Animal' på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig som en udfordrende dræber

 

******

Døden er vi som mennesker bevidste om, og døden udgør således det største mysterium, man kan forestille sig. Modsat dyrene, som blot overlever på instinkter, arbejder mennesket på en permanent udsættelse af det uundgåelige, hvilket kan ses som individets vigtigste forehavende i forhold til at få det ypperste ud af den tid, vi har blandt de levende.

 

Udstillingen 'Becoming Animal', som finder sted på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, beskæftiger sig med døden og bindingen mellem dyr og menneske i et hav af versioner. Udstillingen er kurateret af tidligere professor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, Claus Carstensen, og man kan roligt antyde, at Carstensen er ambitiøs i sine bestræbelser på at skabe en billedkunstnerisk vinkel på tabuet omkring døden og relationen menneske kontra dyr.

 

Kunstværkernes styrker

Udstillingen har en del elementære temaer, som dårligt fungerer som deloverskrifter i udstillingens fysiske afsnit. Dertil er der for mange teser, der behandles i et ikke specielt velformidlet forløb. Bevares! Alt optræder i skrift på museets vægge som filosofiske forklaringer på det udstillede, og allerede i denne introduktion mister man som beskuer ret hurtigt overblikket, hvilket blot afstedkommer et behov for at se på de udstillede kunstværker på disses helt egne præmisser.

 

Det kan måske ses af nogle som ærgerligt, at man som beskuer ikke føler en behørig trang til at dykke ned i udstillingens teosofiske hypoteser, og havde man valgt en anderledes stringent form, end tilfældet er, ville motivationen til en naturlig fordybelsesproces muligvis i langt højere grad være til stede - og det er ikke fordi, der ikke er nok at beskæftige sig med. Heldigvis også på det billedlige plan.

 

Da der er tale om en kunstudstilling, der finder sted på Museet for Religiøs Kunst, er det naturligvis glædeligt, at det er kunstværkerne, som trækker det tunge læs. Claus Carstensen er selv repræsenteret med adskillige værker på udstillingen, og man kan roligt antyde, at netop disse ofte stærkt snittede ekspressive malerier er ganske synlige i helheden. Trods værkernes oplagte kvaliteter, går man rundt med en fornemmelse af, at de fylder for meget og dræber mere end de styrker.

 

Endeløs række af navne

I introduktionen til udstillingen - en lille brochure på vel en snes sider - giver ph.d. i kunsthistorie Jens Tang Kristensen en grundig beskrivelse af udstillingens overordnede formål samt de bibelske og politiske begivenheder, som har fundet sted i såvel overleveringer som i fysiske hændelser. Uden denne introduktion ville det være vanskeligt at finde forankringer mellem for eksempel Storm P og Francisco de Goya, som kan ses med en del af de berømte raderinger, der sammenfatter dyr og mennesker i et surreelt univers.

 

Det er klart, at en udstilling som 'Becoming Animal' får en undertone af noget stærkt symbolladet. Aktuelt eksemplificeret gennem maleri, fotografi, bøger og installationskunst. I den sidste genre står unge Gardar Eide Einarsson, født i 1976, stærkt med minimalistiske statements samt et ypperligt værk med en stærk grafisk komposition. 'Alone Among Friends' er værkets titel - og tilstanden, som beskrives, kender de fleste sikkert.

 

Jeg kunne såmænd trække flere udmærkede kunstværker frem i det store udvalg, men for det første ville dette blot føre til en endeløs række af navne, og for det andet ville en sådan opremsning give det samme til læseren af denne anmeldelse, som en ganske udfordrende udstilling giver til museumsgæsten på Museet for Religiøs Kunst.

 

'BECOMING ANIMAL'

MUSEET FOR RELIGIØS KUNST

Strandvejen 13, Lemvig

Til den 12. august 2018

 

BLÅ BOG:

CLAUS CARSTENSEN

Født 1957 i Sønderborg

Slog igennem i begyndelsen af 1980'erne som en del af de såkaldt "unge vilde"

Professor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi 1993-2002.

I 2004 modtager han Eckersbergs Medalje og har modtaget Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Er repræsenteret i flere museale samlinger ligesom han er ansvarlig for en del offentlige udsmykninger.

Bor og arbejder i København.