Asger Jorn og Per Kirkeby i dialog med indbyggede konfrontationer

 

Mange vil beskrive Asger Jorn og Per Kirkeby som kongerigets mest indflydelsesrige kunstnere i nyere tid. Nu ånder de posthumt hinanden i nakken på vellykket udstilling på ARoS.

 

******

På Museum Jorn i Silkeborg har man i de seneste måneder kunnet se en udstilling, der viser maleren - med tryk på maleren - Per Kirkebys allertidligste forsøg med oliemaleriet. Det er her påfaldende, at det først ved indgangen til 1960'erne iagttages, at Kirkeby bliver opmærksom på det frigjorte maleri, som kendetegnede en kunstner som Asger Jorn og den på det tidspunkt forlængst opløste kunstnergruppering Cobra.

 

Kolliderende størrelser

Det ser dog ud til, at det kun er i en kortere periode, Per Kirkeby eksperimenterer med den legende, nordiske ekspressionisme. Han forfalder igen og hurtigt til en modernistisk naturskildring, som senere i hans livsforløb bliver en form for signatur, men inden skal han lige afprøve popkunstens potentialer forarbejdet med cykellak og diverse medier på masonitplader.

 

Popkunst og Asger Jorn kan man nemt se som to kolliderende størrelser. I 1960'erne producerer Jorn nogle af sine mest afklarede malerier, og på den aktuelle udstilling 'Jorn/Kirkeby' på ARoS i Aarhus figurerer der heldigvis adskillige eksempler på disse værker. Når jeg her tilføjer et forsigtigt "heldigvis" er det ud fra en påstand om, at bundniveauet hos Jorn i den pågældende periode ikke altid var lige højt.

 

Dialogen skaber udbytte

Skal man sammenfatte Jorn og Kirkeby må det være ud fra en devise, der sætter det ekspressive, halvabstrakte maleri ind i en bestemt binding. Hos Jorn med ofte forvrængede figurer, der som symbolske konstruktioner går i konvergens med værkernes titler, hvorimod man hos Kirkeby oplever  maleriet med referencer til et landskab, som man ikke er helt sikker på, hvordan skal iagttages.

 

Allerede her er der en afvigelse mellem de to malere. Måske er der oven i købet tale om indbyggede konfrontationer mellem kunstnernes principper i forhold til, hvordan maleriet bør fungere. I forlængelse heraf ville det være centralt at stille spørgsmålet, om dialogen mellem kunstnerne skaber et udbytte. Det gør den imidlertid, for på trods af afstande i motiver og sandsynligvis i temperamenter, fungerer det artistiske koncentrat fortrinligt.

 

Denne kendsgerning i konsensus med udstillingens disponering giver et glimrende samlet indtryk, og dette fungerer ikke mindst i kraft af en stærk og ekskvisit kuratering, hvori de mange værker i kraft af seks underliggende temaer rummer næsten rytmiske og sanselige synteser, hvilket i sig selv er lidt af et kunststykke, når man tænker to kompromisløse billedkunstnere ind i helheden.

 

Sjældent viste værker

Udstillingen på Aros kredser primært om Jorn og Kirkeby som malere, og dette synes i høj grad naturligt, hvis man skal se de to kunstnere i et fælles perspektiv. Foruden nogle af Jorns keramiske arbejder har man dog ladet et mindre antal af Kirkebys sortpatinerede bronzeskulpturer indgå, og har man besøgt kunstmuseet Louisianas udstilling med netop vægten på disse værker, vil man vide, at de fungerer bedst i et vist format.

 

Der er vi ikke helt oppe; men museumsgæsten med et behov for at opleve malerkunst med fremdrift som udkomme af to kunstneres arbejdsraseri kan dog ikke desto mindre med fordel give sig i kast med en besnærende udstilling rummende to af den nyere danske kunsthistories store karakterer, der her posthumt ånder hinanden i nakken, og er kendskabet til kunstnerne begrænset, vil det formodentlig være styrket, når man har afsluttet sin odyssé gennem en vellykket udstilling.

 

JORN/KIRKEBY

AROS AARHUS KUNSTMUSEUM

Aros Allé 2, Aarhus C.

Til den 5. april 2021

 

ASGER JORN:

Født i Vejrum ved Struer 1914, død i Aarhus 1973.

Gennemfører skole- og seminarieuddannelse i Silkeborg og debuterer som maler på udstillingen Frie jydske Malere 1933.

Uddannet på Fernand Légers Malerskole i Paris 1936-37 og Det Kgl. Danske Kunstakademi 1938-40.

Stifter sammen med Christian Dotremont sammenslutningen Cobra 1948. Gruppen opløses i 1951.

Ufører monumental keramisk udsmykning på Statsgymnasiet i Aarhus 1958.

Er repræsenteret i talrige private, offentlige og museale samlinger.

 

PER KIRKEBY:

Født i København 1938, død i København i 2018.

Cand.mag. i  geologi ved Københavns Universitet 1964. Aktiv ved Den Eksperimenterende Kunstskole, København 1962-66.

Professor ved Akademie der Bildenden Künste, Karlsruhe, Tyskland 1978-89 og ved kunstakademiet i Frankfurt 1989-2000.

Har udstillet og er repræsenteret i utallige private og museale samlinger i hele verden.

 

Se billeder fra udstillingen HER>